Hakkımızda

MİSYONUMUZ
Medeniyetlere ışık tutmuş, Peygamberlere ev sahipliği yapmış Şanlıurfa´mızda; katılımcı ve adil bir yönetim anlayışıyla, toplumsal değerlerimizden ve yaşam kalitesinden ödün vermeden, evrensel ilkelere dayalı, belediyecilik hizmetleri sunmak.

VİZYONUMUZ
Medeniyetlerin doğduğu, yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Şanlıurfa´mızı; tarihi güzelliklerini ortaya çıkararak turizmde öncü, kişi başına düşen yeşil alan oranıyla Türkiye´de lider, son teknolojinin kullanıldığı ulaşım sistemleriyle toplu taşımada öncü, kentsel dönüşüm projeleriyle düzenli, disipline edilmiş, sürdürülebilir, sosyal belediyecilik hizmetleri ile örnek bir Büyükşehir Belediyesi olmaktır.

DEĞERLERİMİZ
*İnsan odaklı hizmet üretmek,
*Çağın getirdiği yenilikleri vatandaşların hizmetine sunmak ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak.
*Şanlıurfa halkının ve paydaşlarımızın söz sahibi olabilecekleri katılımcı bir yönetim anlayışını benimsemek.
*Toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket etmek.
*Çevreye duyarlı bir şekilde belediyecilik hizmetlerini gerçekleştirmek.
*Şehrin tarihi değerlerini ve dokusunu korumak.

KALİTE POLİTİKAMIZ VE STRATEJİLERİMİZ
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız; belediyemizi kurumsallaştırıp, düzenli ve disiplinli çalışmalar yaparak, "Medeniyetlerin Başkenti olan Şanlıurfa´mızı Türkiye´nin gündemine oturtmaktır. Bu amaçla alışılagelmiş hizmet standartlarının üstünde bir yönetim ve hizmet anlayışıyla, vatandaş memnuniyetinin sürekliliğini sağlayarak, çalışanların birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü, şeffaflığı hesap verilebilirliği ve güveni ön plana çıkarmak temel politikamız olacaktır.
Bu politikamızı gerçekleştirmek için:
1. Katılımcı, paylaşımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı sergilemek,
2. Şanlıurfa´nın geleceğini şekillendirmek için, en üst düzeyde bir hizmet standardı sağlamak
3. Değişime açık olmak ve kendimizi sürekli geliştirmek,
4. Hizmetlerimizde en güncel teknolojiyi kullanmak,
5. Birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve personelimizin gelişmesini sürekli kılmak amacıyla eğitimler düzenlemek,
6. Çalışanların fikirlerine sürekli değer vererek çalışanından maksimum fayda sağlamak,
7.  İnsan odaklı hizmet anlayışı ile Belediyemizi evrensel normlara taşımak.
8.  Kent ve Kırsal alanlardaki belediye hizmetlerinin adil dağılımını sağlamak.
9.  Kurum kültürünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla çalışanlara ve ailelerine yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek,
10. Halkımızı sürekli dinleyerek; ilgi, güven, özveri gösterip, halkın memnuniyetini ve beklentilerini yasal çerçevede yerine getirmek,
11. Vatandaşa sunulan hizmeti yerinde ve zamanında kontrol ederek, oluşabilecek sorunlar karşısında özeleştiri ve fikirlere açık olan, vatandaşlarımızla el ele çözüm üreten bir belediye olmak,
12. Tarih, eğitim, çevre ve toplum sağlığı bilincini geliştirmek,
13. Tarihi dokuyu koruyarak, kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirerek İlimizi yaşanabilir mega bir Kent haline getirmek.

                                                                                                                     Av.Nihat ÇİFTÇİ
                                                                                                 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2017 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı