Kurumsal Kimlik


No Başlık Açıklama
1 Sanliurfa Buyuksehir Belediyesi Kullanım Klavuzu Kuruma Ait Doküman, Logo vs. gibi Sabitlerin Nasıl Kullanılması Gerektiği Yer Almaktadır.
2 Tabela ve Yonlendirmeler Kurum İçerisindeki Tabela ve Yönlendirme Tablolarının Nasıl Olacağına Dair Bilgiler Yer Almaktadır.
3 Sunum Dosyalari Hazır Sunum Şablonları Yer Almaktadır
4 Renkler Kurumun Standart Renkleri Yer Almaktadır
5 Personel ve Ziyaretci Kartlari Kurum İçinde Kullanılacak Personel ve Ziyaretçi Kartlarının Örnekleri Yer Almaktadır
6 Logotype Kurumun Logosu Yer Almaktadır
7 Kullanılacak Formlar Kurum İçinde Kullanılacak Formların Hazır Şablonları Yer Almaktadır
8 Giriş Kurumsal Kimliğin Önemi
9 Gazete, Dergi ve Outdoor Kurum Dışına Verilecek Olan Reklamların Standartları
10 Fontlar Kuruma Ait Standart Fontlar
11 Doğru Mesaj ve Görsel Kullanımı Mesajlarda ve Görsel Kullanımlardaki Standartlar
12 Dijital Formlar Kurum Formaların Dijital Ortamdaki Örnekleri
13 Basılı Malzemeler Kurumun Tüm Basılı Malzemelerinin Örnekleri Yer Almaktadır
14 Bayraklar ve Promosyonlar Kurumun Bayrak ve Promosyonlarına Dair Standartlar
15 Araç Giydirme Araç Giydirmede Kullanılacak Standartlar

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı