Birecik Atıksu Arıtma Tesisi

Tesis için İller Bankası ile projelendirme çalışmaları yapıldı, arıtma yerinin tahsisi sağlandı. Proje JICA kapsamında yapılmaktadır.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı