Büyükşehir Belediye Meclisi 14 Eylül'de Toplanıyor

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 14 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 14.00'de Esentepe Mahallesi Urfa City AVM (Mozaik AVM) 3. Kat Büyükşehir Meclis Toplantı

salonunda toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşecektir.

G Ü N D E M :


1-“Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği” ve “Kurumsal Yayın ve Tanıtım
Yönetmeliği” Uygulanması ve yürürlüğe girmesi hk.
2- Gençlik Merkezi Olarak Kullanılmak Üzere Yer Kiralanması İçin Encümene Yetki
3- Sağlık Çalışanlarına Ücretsiz Ulaşımın Sağlanması
4- Özel Halk Otobüsü Yönetmelik değişikliği hk
5- Taşımalı Eğitim Araçları için Özel İzin Belgesi hk


İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale Edilecek Konular :


1- İlimiz, Haliliye İlçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, 2239. Sokak güzergâhında hazırlanmış ve Haliliye Belediye
Meclisinin 26.06.2020 tarih ve 96 sayılı kararı ile onaylanmış 1/1000 Uygulama İmar Planına Değişikliği
talebi
2-İlimiz Haliliye İlçesi Sırrrın Mahallesi ada no:4428 parsel no:6 da 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Değişikliği talebi
3- İlimiz Eyyübiye İlçesi Külünçe Mahallesi 122 ada 2 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı talebi
4- İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 2.9 Ha alanda Şanlıurfa Toprak
Koruma Kurulu tarafından Şanlıurfa Toprak Koruma Kurulu tarafından 14.08.2020 tarih ve 41 sayılı
toplantısında görüşülmüş ve oy birliği ile İmar Planı yapılmasının uygun olduğu kararına istinaden Çevre ve
Şehircilik Bakanlığına Kamu Yararı Kararı alınmak üzere gönderilmesi talebi
5-İlimiz Eyyübiye İlçesi Batıkent Mahallesi sınırlarında bulunan 261 Ha alanda Şanlıurfa Toprak Koruma
Kurulu tarafından 04.06.2020 tarih ve 39 sayılı toplantısında görüşülmüş ve oy birliği ile İmar Planı
yapılmasının uygun olduğu kararına istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Kamu Yararı Kararı alınmak
üzere gönderilmesi talebi
6- İlimiz Hilvan İlçesi Kararpınar Mahallesi sınırlarında bulunan alanda Şanlıurfa Toprak Koruma Kurulu
tarafından 04.06.2020 tarih ve 39 sayılı toplantısında görüşülmüş ve oy birliği ile İmar Planı yapılmasının
uygun olduğu kararına istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Kamu Yararı Kararı alınmak üzere
gönderilmesi talebi
7- İlimiz Siverek İlçesi Hayriye Mahallesi 865 ve 866 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde Şanlıurfa
Toprak Koruma Kurulu tarafından 14.08.2020 tarih ve 41 sayılı toplantısında görüşülmüş ve oy birliği ile
İmar Planı yapılmasının uygun olduğu kararına istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Kamu Yararı
Kararı alınmak üzere gönderilmesi talebi
8- İlimiz Haliliye İlçesi Gülveren Mahallesi Ada no:159 parsel no:4'te taşınmaz üzerinde Şanlıurfa Toprak
Koruma Kurulu tarafından 23.10.2019 tarih ve 31 sayılı toplantısında görüşülmüş ve oy birliği ile İmar Planı
Değişikliği yapılmasının uygun olduğu kararına istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Kamu Yararı
Kararı alınmak üzere gönderilmesi talebi
9- İlimiz Karaköprü İlçesi Kızlar Mahallesi Parsel no:247’de kayıtlı alan üzerinde Şanlıurfa Toprak Koruma
Kurulu tarafından 28.06.2018 tarih ve 14 sayılı toplantısında görüşülmüş ve oy birliği ile İmar Planı
yapılmasının uygun olduğu kararına istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Kamu Yararı Kararı alınmak
üzere gönderilmesi talebi
10- İlimiz Bozova İlçesi, Karapınar Mahallesi 335 ve 487 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde Şanlıurfa
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2020 tarih ve 100 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Bozova Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarih ve 29
sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi.
11-İlimiz Siverek İlçesi, Camikebir Mahallesi 1049 ada 9 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Siverek Belediye
Meclisinin 08.07.2020 tarih ve 84 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliği talebi.
12-Şanlıurfa İli Hilvan İlçesi Üçüzler (Yeni) Mahallesi 136 ada 1, 2 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde
yürürlükteki İmar Planında "Konut Alanı" olarak planlı alanın "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" olarak
değiştirilmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2020 tarih ve 225 sayılı kararı ile ilana
çıkarılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 30 günlük askı süresi dolmuş olup; bu süre
içerisinde yapılan itiraz
13-İlimiz Viranşehir İlçe Merkezine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı talebi, Şanlıurfa Toprak Koruma Kurulu tarafından 14.08.2020 tarih ve 41 sayılı toplantısında
görüşülmüş ve oy birliği ile " İmar Planı" yapılmasının Kamu Yararı Kararı alınması şartıyla uygun olduğu
kararına istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Kamu Yararı Kararın alınmak üzere gönderilmesi
14-İlimiz Hilvan İlçesi GöktepeMahallesi sınırları içerisinde 131 ada 1 parsel ve 131 ada 2 parsel üzerinde
toplam 0.5 Ha'lık alanda "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" yapılması amaçlı "İmar Planı" talebi,
Şanlıurfa Toprak Koruma Kurulu tarafından 23.10.2019 tarih ve 31 sayılı toplantısında görüşülmüş ve oy
birliği ile "1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı" yapılmasının uygun olduğu kararına istinaden Çevre ve
Şehircilik Bakanlığına Kamu Yararı Kararı alınmak üzere gönderilmesi talebi
15-İlimiz Karaköprü İlçesi Küçük Alanlı Mahallesi ve Eyyübiye İlçesi Kadıkendi Mahallesinde, Evren Sanayi
Sitesi Batısı, Sanayi Alanları ve Hizmet Grupları İmar Planına ilave olarak toplam 262,1 Ha'lık alanda "İmar
Planı" talebi, Şanlıurfa Toprak Koruma Kurulu tarafından 04.06.2020 tarih ve 39 sayılı toplantısında
görüşülmüş ve oy birliği ile " İmar Planı" yapılmasının Kamu Yararı Kararı alınması şartıyla uygun olduğu
kararına istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Kamu Yararı Kararın alınmak üzere gönderilmesi
16-İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü Mahallesi 3792 ada 5 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde mevcut
imar planında "Konut Alanı" olarak planlı alanın "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" olark
düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi
17-Mülkiyeti Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait
olan İlimiz Siverek İlçesi,İleri Mahallesi 425 numaralı parsele "Otel ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezi"
yapılması talebi
18-İlimiz Eyyübiye İlçesi Çalışkanlar Mahallesine sınırlarında bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 315
nolu parsele kayıtlı taşınmaz üzerinde Resmi Kurum Alanı (Emniyet Hizmet Alanı) yapılması amaçlı 1/5000
Ölçekli Nazım İmar Planı talebi
19-İlimiz Haliliye İlçesi Çamlıdere Mahallesi 197 ve 180 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde mevcutta
faaliyet gösteren işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunan "Akaryakıt Satış ve LPG İkmal İstasyonunun"
İmar Planına işlenmesine yönelik İmar Planı talebi
20-Şanlıurfa İli, Akçakale Mahallesi 171 parsel nolu taşınmaz üzerinde mevcutta Akaryakıt Servis Alanı-Park
ve Konut Alanı olrak planlı alanın Ticaret-Konut ve park alanı olarakdüzenlenmesine yönelik Nazım İmar
Planı Değişikliği talebi
21-İlimiz Eyyübiye İlçesi, Küçükhan Mahallesi, 81 nolu parsel üzerinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar
Planı Değişikliği talebi


Plan ve Bütçe Komisyon Raporları;


1- Faizsiz satışlar ile ilgili Meclis Kararlarının İptali
2- Şanlıurfa İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve Siverek-Viranşehir Bal Üreticileri Birliği’nin ek’te sunulan
talebi doğrultusunda gerekli yardımın yapılması
3- Şanlıurfa ili SAF Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin talebi doğrultusundngerekli yardımın
yapılması


İhtisas Komisyon Raporları;


1- İlimizde Ulaşımda meydana gelen aksaklıklar
2- Okumanın Önemi ve sağladığı faydalar
3- Ormanların önemi ve sağladığı faydalar
4- Biber faaliyetlerinin hijyenik koşullarda yapılması
5- İnsanların çevreleriyle uyumlu iletişim kurabilmeleri
6- Sosyal hizmet danışmanlığında yapılan faaliyetler
7- Sulama Kanallarının sağladığı faydalar
8- Erken yaşta evliliklerin çocukların ruhsal ve bedensel gelişimleri üzerinde etkileri
9- İlimizde duyarlı çevre bilinci oluşturulması
10- Sporun bireyler üzerindeki faydaları
11-Kent Estetiğinin önemi
12- İlimizin turizm arzının güçlendirilmesi

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı