Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Karar Özeti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Meclis Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin BEYAZGÜL Başkanlığında 12.10.2020 tarihinde, 1. Birleşimde toplanmış herhangi bir yazılı karar alınmamıştır.

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 13.10.2020 tarihinde, 2. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.

360 Nolu Karar: "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı Bütçe ve Gelir Tarifeleri"nin incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

361 Nolu Karar: "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı Performans Programı"nın, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

362 Nolu Karar : Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğüne Aile Sağlık Merkezi (ASM) yapılmak şartıyla Karşıyaka Mahallesi 2515 numaralı parselde kayıtlı taşınmazı 25 yıllığına tahsis edilmesi
ile ilgili konunun incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabülüne,

363 Nolu Karar: Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz, ekli listede bulunan taşınmazların 5393 sayılı yasanın 18/e maddesi “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına,
tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı
geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.” Maddesine göre Encümene yetki verilmesinin kabulüne,

364 Nolu Karar: Kesim Ücretlerinin Belirlenmesi ile ilgili konunun incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

365 Nolu Karar: Halfeti ilçesinde bulunan 17 adet tekne hattı işletilmesini 5 (Beş) Yıl süreyle Beltur A.Ş.’ye devredilmesi ile ilgili konunun incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna
havale edilmesinin kabulüne,

366 Nolu Karar: 1.derecelik G.İ.H.S Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili konunun incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonu ve Kırsal Hizmetler
Komisyonuna havale edilmesi,Kırsal İlçeler Şube Müdürlüğünün” kurulması, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının kurulması,Akıllı Şehircilik ve İnivasyon Şube
Müdürlüğünün Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlanması ile ilgili konunun incelenmesi için Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

367 Nolu Karar: İlimizde ulaşımda meydana gelen aksaklıkların ortadan kaldırılması ile ilgili konunun incelenmesi için Ulaşım Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

368 Nolu Karar: İnsanların geniş bir kültüre sahip olabilmeleri ile ilgili konunun incelenmesi için Şanlıurfa Tarihi Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyonuna havale edilmesinin
kabulüne,

369 Nolu Karar: Eğitimin başta çocuklar olmak üzere bireyler üzerindeki etkileri ile ilgili konunun incelenmesi için Kültür ve Eğitim Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

370 Nolu Karar: İlimizde çok önemli bir yere sahip olan pamuk yetiştiriciliği ile ilgili konunun incelenmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

371 Nolu Karar: Suriye savaşı neticesinde ilimize olan yoğun göç sonrası oluşan olumsuzlukların bertaraf etmek için yapılmış olan çalışmalar ile ilgili konunun incelenmesi için
Göç ve Mülteci Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

372 Nolu Karar: İlimizde alt yapının geliştirilmesi ile ilgili konunun incelenmesi için Kırsal Kalkınma ve Su Kanal Hizmetleri Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

373 Nolu Karar: İlimizde engelli vatandaşların karşılaştıkları sorunların çözümü ile ilgili konunun incelenmesi için Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale
edilmesinin kabulüne,

374 Nolu Karar: İlimizde çevre temizliğinin önemi ile ilgili konunun incelenmesi için Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

375 Nolu Karar: Ailelerin okul eğitimleri konusunda çocuk ve gençler üzerindeki etkileri ile ilgili konunun incelenmesi için Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

376 Nolu Karar: Baraj, gölet ve sulama kanallarında boğulmaların önlenmesi ile ilgili konunun incelenmesi için Baraj, Gölet ve Sulama Kanalları Değerlendirme Komisyonuna havale
edilmesinin kabulüne,

377 Nolu Karar: İlimiz tanıtımının yapılarak turizmin geliştirilmesi ile ilgili konunun incelenmesi için Turizm ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 14.10.2020 tarihinde 3. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.

378 Nolu Karar: İlimiz, Haliliye İlçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, 2239. Sokak güzergâhının, mevcutta 12 mt yol olarak açıldığı, ancak yürürlükteki uygulama imar planında, bir kısmının 10
mt olarak gösterilmiş olması sebebiyle; yol genişliği sembolünün 12 mtolarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış ve Haliliye Belediye Meclisinin 26.06.2020 tarih ve 96 sayılı kararı ile
onaylanmış 1/1000 Uygulama İmar Planına Değişikliğinin kabulüne,

379 Nolu Karar: İlimizEyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi sınırları içerisinde toplam 2.9Ha'lık alanda "İmar Planı"talebi,Şanlıurfa Toprak Koruma Kurulu tarafından 14.08.2020 tarih ve 41
sayılı toplantısında görüşülmüş ve oy birliği ile "İmar Planı" yapılmasının kamu yararı kararı alınması şartıyla uygun olduğu kararına istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Kamu Yararı
Kararının alınması üzere gönderilmesinin kabulüne,

380 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Batıkent Mahallesi sınırları içerisinde toplam 261 Ha'lık alanda "İmar Planı" talebi, Şanlıurfa Toprak Koruma Kurulu tarafından 04.06.2020 tarih ve 39
sayılı toplantısında görüşülmüş ve oy birliği ile "İmar Planı" yapılmasının kamu yararı kararı alınması şartıyla uygun olduğu kararına istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Kamu Yararı
Kararının alınması üzere gönderilmesinin kabulüne,

381 Nolu Karar: İlimiz Hilvan İlçesi Karapınar Mahallesi sınırları içerisindeki "İmar Planı" talebi, Şanlıurfa Toprak Koruma Kurulu tarafından 04.06.2020 tarih ve 39 sayılı toplantısında
görüşülmüş ve oy birliği ile "İmar Planı" yapılmasının kamu yararı kararı alınması şartıyla uygun olduğu kararına istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Kamu Yararı Kararının alınması üzere
gönderilmesinin kabulüne,

382 Nolu Karar: İlimiz Siverek İlçesi Hayriye Mahallesi sınırları içerisinde toplam 4.952 m2’lik alanda "İmar Planı" talebi,Şanlıurfa Toprak Koruma Kurulu tarafından 14.08.2020 tarih ve 41
sayılı toplantısında görüşülmüş ve oy birliği ile "İmar Planı" yapılmasının kamu yararı kararı alınması şartıyla uygun olduğu kararına istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Kamu Yararı
Kararının alınması üzere gönderilmesi konusunun Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

383 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde 159 ada 4 nolu parselde kayıtlı 16.846,47 m2’lik taşınmazda "İmar Planı Değişikliği" talebi,Şanlıurfa Toprak
Koruma Kurulu tarafından 23.10.2019 tarih ve 31 sayılı toplantısında görüşülmüş ve oy birliği ile "İmar Planı Değişikliği" yapılmasının kamu yararı kararı alınması şartıyla uygun olduğu
kararına istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Kamu Yararı Kararının alınması üzere gönderilmesinin kabulüne,

384 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Kızlar Mahallesi sınırları içerisinde toplam 6.500 m2’lik alanda "İmar Planı" talebi,Şanlıurfa Toprak Koruma Kurulu tarafından 28.06.2018 tarih
ve 14 sayılı toplantısında görüşülmüş ve oy birliği ile "İmar Planı" yapılmasının kamu yararı kararı alınması şartıyla uygun olduğu kararına istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Kamu
Yararı Kararının alınması üzere gönderilmesi konusunun Araştırma ve İnceleme Komisyonuna Havale edilmesinin kabulüne,

385 Nolu Karar: İlimiz Bozova İlçesi, Karapınar Mahallesi 335 ve 487 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2020 tarih ve 100 sayılı
kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda Bozova Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarih ve 29 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama
İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

386 Nolu Karar: İlimiz Viranşehir İlçe Merkezine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi, Şanlıurfa Toprak Koruma Kurulu tarafından
14.08.2020 tarih ve 41 sayılı toplantısında görüşülmüş ve oy birliği ile " İmar Planı" yapılmasının Kamu Yararı Kararı alınması şartıyla uygun olduğu kararına istinaden Çevre ve
Şehircilik Bakanlığına Kamu Yararı Kararının alınması üzere gönderilmesinin kabulüne,

387 Nolu Karar: İlimiz Hilvan İlçesi Göktepe Mahallesi sınırları içerisinde 131 ada 1 parsel ve 131 ada 2 parsel üzerinde toplam yaklaşık 0.5 Ha'lık alanda "Akaryakıt ve Servis İstasyonu
Alanı" yapılması amaçlı "İmar Planı" talebi, Şanlıurfa Toprak Koruma Kurulu tarafından 23.10.2019 tarih ve 31 sayılı toplantısında görüşülmüş ve oy birliği ile "1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planı" yapılmasının uygun olduğu kararına istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Kamu Yararı Kararının alınması üzere gönderilmesi konusunun Araştırma ve İnceleme
Komisyonuna Havalesinin kabulüne,

388 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Küçük Alanlı Mahallesi ve Eyyübiye İlçesi Kadıkendi Mahallesinde, Evren Sanayi Sitesi Batısı, Sanayi Alanları ve Hizmet Grupları İmar Planına ilave
olarak toplam 262,1Ha'lık alanda "İmar Planı" talebi, Şanlıurfa Toprak Koruma Kurulu tarafından 04.06.2020 tarih ve 39 sayılı toplantısında görüşülmüş ve oy birliği ile " İmar Planı"
yapılmasının Kamu Yararı Kararı alınması şartıyla uygun olduğu kararına istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Kamu Yararı Kararının alınması üzere gönderilmesinin kabulüne,

389 Nolu Karar: Mülkiyeti Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait İlimiz Siverek İlçesi İleri Mahallesi 425 parsel numaralı taşınmaz üzerinde "Belediye Hizmet Alanı(Kayak Merkezi,
Sosyal Tesis Alanı)" amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne,

390 Nolu Karar: NİSAN-MAYIS-HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI
A) GÜNDÜZ -07.00-19.00 saatleri arasında inşai faaliyetler Çevresel Kirliliğin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yapılabilir.
B) GECE -19.00-07.00 saatleri arasında inşai faaliyetler yapılamaz.Yapanlar hakkında Çevresel Kirliliğin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde cezai
işlem uygulanacaktır.
C) GECE -19.00-23.30 saatleri arasında yaz aylarında güneşin bölgemizdeki etkileri sebebi ile, sadece beton dökümü işlemi yapılabilir.
D) PAZAR GÜNLERİ İNŞAİ FAALİYETLER YASAKTIR.
E) Belirtilen saatlerdeki çalışma kurallarına uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca uygun görülen para cezaları uygulanacaktır.
F) Özel durumlar için yetkili belediyeden özel çalışma izni alınacaktır.

EKİM-KASIM-ARALIK-OCAK-ŞUBAT-MART AYLARINDA
A) GÜNDÜZ -07.00-19.00 saatleri arasında inşai faaliyetler Çevresel Kirliliğin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yapılabilir.
B) GECE -19.00-07.00 saatleri arasında inşai faaliyetler yapılamaz.Yapanlar hakkında Çevresel Kirliliğin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde cezai
işlem uygulanacaktır.
C) PAZAR GÜNLERİ İNŞAİ FAALİYETLER YASAKTIR.
D) Belirtilen saatlerdeki çalışma kurallarına uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca uygun görülen para cezaları uygulanacaktır.
E) Özel durumlar için yetkili belediyeden özel çalışma izni alınacaktır.

Yapılan araştırmalara göre her ilçede çalışma saatlerinin farklı gün ve saatlerde uygulandığı, bu nedenle bütün ilçelerde aynı düzen oluşturulması için yukardaki gün ve saatlere uygulanmasının kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 15.10.2020 tarihinde 4. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.

391 Nolu Karar: Baraj, Gölet ve Sulama Kanalları Değerlendirme Komisyon Raporu’nun ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne gönderilmesinin kabulüne,

392 Nolu Karar: Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu’nun Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,

393 Nolu Karar : Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyon Raporu’nun Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,

394 Nolu Karar : Gençlik ve Spor Komisyon Raporu’nun Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,

395 Nolu Karar : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyon Raporu’nun Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,

396 Nolu Karar : Göç ve Mülteci Komisyon Raporu’nun Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,

397 Nolu Karar : Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyon Raporu’nun Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 16.10.2020 tarihinde 5. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.

398 Nolu Karar: Şanlıurfa Tarihi Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyon Raporu’nun Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,

399 Nolu Karar: Kırsal Kalkınma ve Su Kanal Hizmetleri Komisyon Raporu’nun Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne
gönderilmesinin kabulüne,

400 Nolu Karar: Kültür ve Eğitim Komisyon Raporu’nun Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,

401 Nolu Karar: Turizm ve Tanıtım Komisyon Raporu’nun Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,

402 Nolu Karar: Ulaşım Komisyon Raporu’nun Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve BELSAN A.Ş. Genel Müdürlüğüne gönderilmesinin kabulüne,

403 Nolu Karar: Mezbahanede uygulanacak büyükbaş hayvan kesim ücretlerin 80,00 TL,Mezbahanede uygulanacak küçükbaş hayvan kesim ücretlerin 10,00 TL olmasının kabulüne,

404 Nolu Karar: Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının kurulması ve kurulacak olan daire başkanlığı için 1.derecelik G.İ.H.S Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı kadrosunun ihdas
edilmesinin kabulüne,

405 Nolu Karar: Halfeti ilçesinde bulunan 17 adet tekne hattı işletilmesini 5 (Beş) Yıllığına teknik şartname ve İçsular Çalışma Usul ve Esaslarına göre hat devir bedelinin Kapasiteye göre
kişi başı yıllık 250,00.-TL bedelle ve ihaleyle işletilmesi halinde güncel fiyatlar baz alınması şartıyla BelturA.Ş.’ye devredilmesinin kabulüne,

Viranşehir ilçesi Büyükbardakçı Mahallesi Mezginler Pınarı Küme Evler yerleşim yerinin Mezginler Pınarı ismi ile sokak olması, Viranşehir ilçesi Altınbaşak Mahallesi Bayrak Küme
Evler yerleşim yerinin Bayrak ismi ile sokak olması, Viranşehir ilçesi Büyük Bardakçı Mahallesi

406 Nolu Karar: Halfeti ilçesinde Nuri Sesigüzel, Müslüm Gürses, Mahmut Ekrem Vural, Ahmet Kanneci, Sedat Anarisimlerinin İsim Havuzuna eklenmesi,
Şehit FerdicanAltunkaş isminin herhangi bir caddeye verilmesi için İsim Havuzuna eklenmesi, Akçakale ilçesi Çömlekçi Mahallesi Yeşil Vadi Küme Evler yerleşim yerinin Yeşil Vadi ismi ile
sokak olması, Akçakale ilçesi Dorumali Mahallesi Erler Sokak yerleşim yerinin Seyitveren Sokak ismi ile sokak olması, Akçakale ilçesi Geçittepe Mahallesi Buhara Küme Evler yerleşim
yerinin Buhara ismi ile sokak olması, Eyyübiye ilçesi Karaali Mahallesi Seyitler Küme Evler yerleşim yerinin Seyitler ismi ile sokak olması, Eyyübiye ilçesi Hamzababa Mahallesi Küme Evler yerleşim yerinin Ceylantepe ismi ile sokak olması, Eyyübiye ilçesi Aşağıyazıcı Mahallesi Ala Küme Evler yerleşim yerinin Ala ismi ile sokak olması, Haliliye ilçesi Tepedibi Mahallesi Havuz Başı Küme Evler yerleşim yerinin Havuz Başı ismi ile sokak olması, Haliliye ilçesi Dikmen Mahallesi Küme Evler sokak ismi yerine Kaçartepe ismi ile sokak olması, Haliliye ilçesi Büyük Türbe Mahallesi Küme Evler yerleşim yerinin Uysal ismi ile sokak olması, Harran ilçesi kaymaklı Mahallesi yerleşim yerine 2 km uzaklıkta olan yaklaşık 150 kişinin ikamet ettiği ve 20 adet yapının bulunduğu yere Sevimli Sokak isminin verilmesi, Siverek ilçesi Aşlıca Mahallesine bağlı İçöz Küme Evler yerleşim yerinin İçöz ismi ile sokak olması, Küme Evler yerleşim yerinin Kururoğlu ismi ile sokak olması, Viranşehir ilçesi Abalar Mahallesine bağlı olan ve Adres Kayıt Sisteminde mevcut olan Güllüoğlu Küme Evler isminin yerine Güllüoğlu ismi ile sokak olmasının kabulüne,

407 Nolu Karar: İlimiz genelinde Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) tarafından 02.03.2018 tarihinden itibaren başlanmış olup 23.07.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Daha önce
isimleri olan sokak isimleri dahil tüm kümeevler geçen yerlere kümeevler sokak şeklinde isim verilmiştir. Büyükşehir Meclisimiz tarafından isim verilmiş sokaklara MAKS sistemi tarafından kümevler sokak ismi verilmiştir. Yapılan hataların düzeltilmesi ve isimlerin eski hale getirilmesi için MAKS tarafından kümeevler sokak olarak değiştirilmiş olan sokakların daha önce verilen isimlerin sisteme işlenebilmesi için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na yetki verilmesinin kabulüne,

408 Nolu Karar: Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak “ İlçeler Şube Müdürlüğünün” kurulması ve ekte sunulan yönetmeliğin onaylanması,
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının kurulması ve ekte sunulan yönetmeliğin onaylanması,

İşlerin daha iyi yürütülmesi için Başkanlık Makamına bağlı olan Akıllı Şehircilik ve İnivasyon Şube Müdürlüğünün Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlanması ve Belediyemiz Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasının kabulüne,

409 Nolu Karar: Kurulacak olan yeni daire başkanlığının isminin Norm Kadro cetveline uygun olarak Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olması görev tanımlamasında Hayvancılığa yer
verilmesi, Ayrıca Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı kurulacak Kırsal İlçeler Müdürlüğünün adının İlçeler Müdürlüğü olmasının kabulüne,

 


Kasım Ayı Meclis Toplantısı 09/11/2020 'de saat 14.00'de yapılacaktır.


İLGİLİLERE DUYRULUR

 

 

 

 

 

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı