Nisan Ayı Meclis Tolantısı Hakkında Duyuru

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 14.00'de Esentepe Mahallesi Urfa City AVM Konferans salonunda Büyükşehir Belediye Meclisi toplanarak,

 aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşecektir.

İlgililere duyurulur. 

 

G Ü N D E M : 

1-Meclis Divan Seçimi 

2-İhtisas Komisyon Üye Seçimi 

4-Belediye Başkanına Kredi için Yetki Verilmesi

5- Tahsis Kararlarının İptali

6-Sermaye Artırım Bedeli Olarak Taşınmaz Devri için Encümene Yetki Verilmesi

7-Uzlaşma Protokolünün Onaylanması

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edilecek Konular;

1-İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü(Akpiyar) Mahallesi ada no:2124 parsel no:1,2,4 ve 7'de hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 11.12.2020 tarih ve 85 sayılı kararı ile onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

2-İlimiz Suruç İlçesi Cumhuriyet(Barış) Mahallesi ada no:548 parsel no:13 ada no:549 parsel no:1,2,3 ve4'te hazırlanmış ve Suruç Belediye Meclisinin 07.01.2021 tarih ve 05 sayılı Kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi

3-İlimiz Suruç İlçesi Aligor Mahallesi(11 Nisan mahallesi) Parsel no:789 'da Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2020 tarih ve 462 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Suruç belediye meclisinin 02.03.2021 tarih ve 15 sayılı kararı ile onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi 

4-İlimz Eyyübiye İlçesi Batıkent Mahallesi ada 346 parsel no:1'de hazırlanmış ve Eyyübiye Belediye Meclisinin 05.03.2021 tarih ve 100 sayılı Kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi 

5-İlimiz Eyyübiye İlçesi Direkli Mahallesi sınırlarında hazılanmış ve Eyyübiye Belediye Meclisinin 14.08.2020 tarih ve 198 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Talebi 

6-İlimiz Karaköprü İlçesi Atakent(Karaköprü) Mahallesi ada no:2666 parsel no:1,2 ve 3'te hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 05.03.2021 tarih ve 25 sayılı kararı ile onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi.

7-İlimiz Karaköprü İlçesi Akbayır(Karaköprü) Mahallesi ada no:5877 parsel no:1'de hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 10.07.2020 tarih ve 56 sayılı kararı ile onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi.

8-İlimiz Karaköprü ilçesi Karaköprü mahallesi ada no:4411 parsel no:1,2,3,4,5,6,7,8'de Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2020 tarih ve 467 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 04.03.2021 tarih ve 24 sayılı kararıyla onaylan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi

9-İlimiz Ceylanpınar İlçesi cumhuriyet sınırlarında Ceylanpınar Gümrük Kapısı ve bağlantı yolunun yapılmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi 

10-İlimiz Viranşehir İlçesi Alakonak Mahallesi 102 ada 3 ve 9 nolu taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı Talebi

11-İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice(Asya) Mahallesi ada no:5927 parsel no:2’de 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklif

12-İlimiz Karaköprü İlçesi Kızlar Mahallesi sınırlarında 5 Nisan 2015 tarihli ve 29317 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak 02.03.2015 tarih ve 2015/7385 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla “Dinamit Deposu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” olarak ilan edilen alanda hazırlananmış 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı talebi

13-İlimiz Ceylanpınar İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Talebi

14-İlimiz Birecik İlçesi Meydan Mahallesi ada no:453 parsel no:1'de 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi

15-İlimiz Karaköprü İlçesi Atakent(Karaköprü) Mahallesi 432 parsel ve 2030 ada 1 parsel nolu taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talebi 

16-İlimiz Haliliye İlçesi Paşabağı Mahallesi ada no:6784, parsel no:1'de kayıtlı hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi 

17-İlimiz Karaköprü İlçesi, Aşık, Demircik, Öğütçü Mahalleleri sınırları içinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

18-İlimiz Bozova İlçesi, Hisarlar Mahallesi sınırları içinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

19-İlimiz Halfeti İlçesi Narlık Mahallesi 1666 parsele yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi

20-İlimiz, Suruç İlçesi Aligör (Onbirnisan) Mahallesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

21-İlimiz Harran İlçesi, Harran İlçe Merkezi (Suruiçi Hariç) 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı

22-İlimiz Halfeti İlçesi Kentsel Sit Alanı ve Etkileşim Geçiş Bölgesin'nde hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Revizyon Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan talebi

İhtisas Komisyon Raporları;

1- Göletlerin oluşumu ve faydaları (Baraj, Gölet ve Sulama Kan. Değerlendirme Komisyonu)

2-Sağlığın korunması amacıyla yapılması gereken çalışmalar (Çevre ve Sağlık Komisyonu)

3- Halkla İletişimin Güçlendirilmesi (Sosyal Hizmetler Komisyonu)

4-Gençlerin kişisel ve toplumsal gelişmelerine yardımcı olunması (Gençlik ve Spor Komisyonu)

5- Gıda Ürünlerinin Korunması (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu)

6-Belediyemizin göçmenler için kurulmuş yardım platformlarına katkıları (Göç ve Mülteci Kom.)

7-Kadın ve Erkek bireyler arasındaki düzenin sağlanması (Kadın Erkek Fırsat Eşit.ve Aile Kom.)

8- İlimizin Önemi (Kent Estetiği Komisyonu) 9- Kalkınmanın Önemi (Kırsal Kalkınma Komisyonu)

10- Madde bağımlılığı ile mücadele (Kültür ve Eğitim Komisyonu)

11- Turizme Katkı Sağlayacak Tanıtım Faaliyetleri (Turizm ve Tanıtım Komisyonu)

12- Ulaşımın Aksamaması (Ulaşım Komisyonu)

ŞUSKİ GENEL KURULU ;

1-Su Sayaçları ve Bağlantı Elemanları (Rakor) Ücretleri

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı