Meclis Toplantısı Hakkında

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 13 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 14.00'de Esentepe Mahallesi Urfa City AVM Konferans salonunda Büyükşehir Belediye Meclisi

toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşecektir.

İlgililere duyurulur.

G Ü N D E M :

1- Haliliye Belediyesine Yer Tahsisi
2- Akçakale Mesire Alanı 2
3- Düğün Alanının BELTUR A.Ş’ye Devri
4- 90 Nolu Osmanbey Hattındaki yoğunluğu azaltmak için özel halk otobüslerine kanun kapsamında Gelir Desteği
Ödemesi yapılması
5- Çamlıdere- Karaali Hattı Kiralama İşlemi İçin Encümene Yetki
6- OSB’ye Hamsu Götürme Hizmeti İçin İLBANK A.Ş’den Kullanılan Kredi İçin Sözleşme Yapmak Üzere
Büyükşehir Belediye Başkanına Yetki Verilmesi
7- Hilvan Katı Atık Transfer İstasyonu Projesi İçin İLBANK A.Ş’den Kullanılan Kredi İçin Sözleşme Yapmak
Üzere Büyükşehir Belediye Başkanına Yetki Verilmesi
8- Yönetmelik Değişikliği

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edilecek Konular;

1-İlimiz Halfeti İlçesi Karaotlak Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanında hazırlanmış ve Halfeti
Belediye Meclisinin 08.06.2021 tarih ve 31 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliği teklifi
2-İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü(Çamlıyayla) Mahallesi ada no:3425, parsel no:1'de hazırlanmış ve Karaköprü
Belediye Meclisinin 11.06.2021 tarih ve 110 sayılı kararıyla uygun görülmüş 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan
Değişikliği teklfi
3-İlimiz Karaköprü İlçesi Çamlıyayla Mahallesi 3616 ada 7 parsel nolu taşınmazda Büyükehir Belediye Meclisinin
12.01.2021 tarih ve 23 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda
hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 11.06.2021 tarih ve 107 sayılı karı ile onaylanmış 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi
4-İlimiz Karaköprü İlçesi Seyrantepe Mahallesi ada no:308 parsel no: 1 ve 2'de kayıtlı taşınmazlar üzerinde
hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 06.08.2021 tarih ve 142 kararıyla uygun görülmüş 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi
5-İlimiz Karaköprü İlçesi Yoğunburç Mahallesi parsel no:617'de kayıtlı taşınmaz üzerinde Büyükşehir Belediye
Meclisinin 13.07.2021 tarih ve 342 sayılı kararı ile onaylanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda
hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı teklifi
6-İlimiz Haliliye İlçesi Konuklu Mahallesi 0 ada 602 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli
Nazım İmar plan Değişikliği talebi
7-İlimiz Bozova İlçesi Gölbaşı Mahallesi sınırlarında bulunan alan üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi.
8-İlimiz Haliliye İlçesi Gülveren Mahallesi 195 ada 1 parsel, 213 ada 1 parsel ve 214 ada 1 nolu taşınmazlar üzerinde
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi.
9-İlimiz Suruç İlçesi Remil(Yenişehir) Mahallesinde mülkiyeti Hazineye ait parsel no:423'te hazırlanmış 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği talebi
10-İlimiz Bozova İlçesi Yaslıca Mahallesi Parsel No:1888 ve çevresinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar
Planı Değişikliği Talebi.
11-İlimiz Siverek İlçesi Camikebir Mahallesi 2025 ada 2, 3, 4, 10, 11 ve 12 numaralı taşınmaz üzerinde yapılan
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Planı Değişikliğine askı sürecinde yapılan itiraz.
12-İlimiz Karaköprü İlçesi, Karaköprü (Güllübağ) Mahallesi, 3792 ada 6, 7 ve 8 parsel nolu taşınmazlar üzerinde
hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
13-Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Keçili Mahallesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı
14-Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Sumaklı Mahallesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı
15-İlimiz Haliliye İlçesi,Osmanbey Mahallesi 323 nolu parsel numaralı taşınmazın yaklaşık 33.185,443m²'lik
kısmında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi
16-İlimiz Siverek İlçesi Siverek İlçe Merkezine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nzım İmar Planı teklifi
17-İlimiz Siverek İlçesi Karakoyun Mahallesi 606 parsel nolu taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planı Değişikliği talebi
18-İlimiz Halfeti İlçesi Yukarıgöklü Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu talebi

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları;

İhtisas Komisyon Raporları;

ŞUSKİ GENEL KURULU ;
1-Dolu-Boş Kadro Değişikliği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı