2021 Yılı Stratejik İmalat Sektörlerine Finansman Desteği Programı İle İlgili

Programın amacı, TRC2 Bölgesinde tekstil-hazır giyim, ayakkabı, gıda ve mobilyaimalatı sektörlerindeki işletmelerin uluslararası standartlarda katma değeri yüksek üretim yapmalarının sağlanması ve bu yolla ekonomik büyümenin hızlanmasıdır.

Bu mali destek programının öncelikleri şunlardır:

Öncelik 1: Tekstil-hazır giyim, ayakkabı, gıda ve mobilyaimalatı sektörlerindeki işletmelerin fiziki, dijital ve teknolojik kapasitelerinin geliştirilmesi. Öncelik

2: İşletmelerin yönetim, tasarım, üretim, pazarlama, satış vb. süreçlerinin iyileştirilmesi. Öncelik

3: İşletmelerde kaynak verimliliğinin sağlanması. Öncelik

4: İmalat sektöründe faaliyet göstermek üzere yatırım süreci devam eden işletmelerin yatırımlarının hızlandırılmasını sağlamak. (Bu kapsamda sadece yatırım süreci devam eden, üretime geçmemiş işletmeler başvuru yapabilir.)

Program Bütçesi: 50.000.000 TL

Program kapsamında, başarılı bulunan projelerin kar payı giderleri Ajans tarafından karşılanacaktır.  

Asgari Kullanılabilecek Kredi Tutarı (Proje Bütçesi) (KDV Dahil): 500.000 TL  

Azami Kullanılabilecek Kredi Tutarı (Proje Bütçesi) (KDV Dahil): 2.500.000 TL

Projenin Uygulama Süresi: 12 aydır.

Kimler Başvurabilir?  

Tekstil-hazır giyim, ayakkabı, gıda ve mobilya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren kâr amacı güden işletmeler ve bu temel sektörlerin üretim süreçlerini destekleyen ileri ve geri bağlantılı tedarik zincirini tamamlayabilecek imalat alanlarında faaliyet gösteren kâr amacı güden işletmeler.

Program İlan Tarihi: 07Eylül 2021

KAYS Üzerinden İlk Başvuru Tarihi: 21 Eylül 2021

Aracı Kuruma Başvuru İçin Önerilen Son Tarih: 24Eylül 2021 

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 22 Ekim 2021 Saati: 23.59

Taahhütname Son Teslim Tarihi: 02Kasım 2021 Saati: 18.00

Ayrıntılı Bilgi: www.karacadag.gov.tr

Başvurular 21 Eylül 2021tarihinden itibaren https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr adresinden yapılacaktır.

UYARI: Pandemi koşulları göz önünde bulundurularakProgram ile ilgili olarak bütün görüşmeler öncelikli olarak telefon, e-posta, video konferans gibi internet tabanlı uygulamalar üzerinden yapılacaktır. Potansiyel başvuru sahiplerinin bu hususları dikkate alarak başvuru süreçlerini yürütmelerinde fayda bulunmaktadır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Eklenme Tarihi: 20.09.2021 13:50

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı