Meclis Toplantısı Hakkında

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 11 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 14.00'de Esentepe Mahallesi Urfa City AVM Konferans salonunda Büyükşehir Belediye Meclisi

toplanarak,  aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşecektir.

İlgililere duyurulur.

 

G Ü N D E M :
1-2022 Mali Yılı Bütçe ve Gelir Tarifelerinin Görüşülmesi
2-2022 Yılı Performans Programı
3-Yönetmelik Değişikliği
4-Akıllı Ulaşım Sistemleri Türkiye Derneğine Üye Olma
5-Sukay Tesis İşletmesinin BELTUR A.Ş’ye devri
6-Protokol Yapma Yetkisi

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edilecek Konular;
1-İlimiz Karaköprü İlçesi Esentepe mahallesi 1291 parsel nolu taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi
2-İlimiz Karaköprü İlçesi Korukezen 474,475 parsel nolu taşınmazlar üzerinde hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi
3-İlimiz Haliliye İlçesi Şeyhçoban Mahallesi 564 nolu parselin bir kısmı üzerinde hazırlanmış1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi
4-İlimz Eyyübiye İlçesi Batıkent Mahallesi ada 497 parsel no:1'de hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği teklifi
5-İlimiz Bozova İlçesi Gölbaşı(Adalı) Mahallesi ada no:126 parsel no:17 parselde hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi
6-İlimzi Haliliye İlçesi Bamyasuyu mahakllesi 139 ve 140 nolu adaları kapsayan adalara ilişkin Şanlıurfa 1. 2021/1161 K.sayılı iptal kararı
7-İlimiz Eyyübiye İlçesi İkizce Mahallesi sınırlarında bulunan alan üzerinde Hayvancılık Tesis Alanı yapılması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görüşü doğrultusunda Hazine adına tescil yapılabilmesi için Belediye Meclis Kararının Mera Komisyonuna gönderilmesi talebi
8-İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü Mahallesi 5660 ada 3 parsel, 5661 ada 3 parsel, 6042 ada 1 parsel nolu taşınmazlar ve çevresinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi
9-İlimiz Haliliye İlçesi Bamyasuyu Mahallesi 139 ada 23 parsel ve çevresinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi
10-Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesinin 2013/1558 Esas, 2016/270 sayılı Kararı doğrultusunda , İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü Mahallesi 2183 parsel nolu taşınmazda hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifi
11-İlimiz Hilvan İlçesi Yeni Mahallesi 875 ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi
12-İlimiz Eyyübiye İlçesi sınırlarında, Kuybaşı kavşağı ile Akçakale çevreyolu kavşağı arasında kalan Akçakale yolu güzergahı ve çevresinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği teklifi
13-İlimiz Eyyübiye İlçesi,Yenice Mahallesi, 948 parsel nolu taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
14-İlimiz Haliliye İlçesi Paşabağı Mahallesi 1195 ada 7 nolu parsel ve 1200 ada 2,3,4 nolu parseller üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ilan askı sürecinde yapılan itiraz
15-Şanlıurfa İli Hilvan İlçesi İlçe Merkezine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu talebi
16-İlimiz Eyyübiye İlçesi Kadıkendi Mahallesi sınırlarında Evren Sanayi Sitesi Esnaf Gurupları imar planında hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği talebi.
17-Şanlıurfa İli Akçakale İlçesi, AşağıCinpolat, YukarıCinpolat, Mil, Dorumali ve Eyyübiye İlçesi Altınbaşak sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmasına esas kurum görüşlerinin alınması
18-Karaköprü İlçesi Şenevler Mahallesi sınırlarında bulunan 3604 ada 8 parselleri kapsayan alan üzerinde Şanlıurfa 2.İdare mahkemesinde 2020/1148 esas sayı dava doğrultusunda hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği talebi
19-İlimiz Viranşehir İlçe Merkezi sınırlarında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 20-İlimiz Harran İlçesi, Harran İlçe Merkezine yönelik 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı
21-İlimiz Haliliye İlçesi, Şehitlik (Atatürk) Mahallesi sınırlarında hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi
22-İlimiz Haliliye İlçesi Çamlıdere Mahallesi 197 ve 180 parsel nolu taşınmazlar üzerinde hazırlanmış 1/500 ölçekli Nazım İmar Planı
İhtisas Komisyon Raporları;
*
ŞUSKİ GENEL KURULU ;

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı