Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi


Hafriyat Toprağı ile İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi Başvurusunda
İstenen Belgeler ve Harç Miktarları

a) Hafriyat toprağı, hafriyat taşı, bitkisel toprak, inşaat/yıkıntı atıkları, nitelikli malzeme nakletmek isteyen kişi/firma/kurum/kuruluşlar Büyükşehir Belediyesine başvurarak "Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi" almakla yükümlüdürler.
b) Taşıma İzin Belgesi geçerlilik süresi 2 yıldır ve Taşıma İzin Belgesi Şanlıurfa Büyükşehir sınırları içerisinde geçerlidir.
c) Büyükşehir Belediyesinden ilk kez Taşıma İzin Belgesi almak isteyen kişi/firma/kurum/kuruluşlar bizzat ya da kanuni temsilcileri tarafından doldurulan dilekçe ile aşağıdaki belgeleri Büyükşehir Belediyesine sunmaları zorunludur.

  • Taşıma İzin Belgesi düzenlenmesi istenen araca ait ruhsat bilgileri.
  • Kişi/firma'ya ait Ticaret Sicil Gazetesi.
  • Kişi/firma'ya ait Vergi Levhası.
  • Taşıma İzin Belgesinin harcın yatırıldığını gösteren dekont.
  • Taşıma izin belgesi başvurusunda bulunacak kişi tarafından imzalanmış Büyükşehir Belediyesince hazırlanan taahhütname.
  • Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Araçları Uydu Takip Sistemine uyumlu cihazın satın alındığına dair yetkili firma ile imzalanan sözleşmenin fotokopisi.

ç) Büyükşehir Belediyesinde daha önce taşıma izin belgesi almış olan şahıs/firma/kurum/kuruluşlar belge yenileme, yeni araç ekleme yaparken bizzat ya da kanuni temsilcileri tarafından doldurulan dilekçe ile aşağıdaki belgeleri Büyükşehir Belediyesine sunmaları zorunludur.

  • Araç ruhsat fotokopisi.
  • Taşıma İzin Belgesinin harcın yatırıldığını gösteren dekont.
  • Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Araçları Uydu Takip Sistemine uyumlu cihazın satın alındığına dair yetkili firma ile imzalanan sözleşmenin fotokopisi.

d) Hafriyat Toprağı ile İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi harcı Büyükşehir Belediye Meclisinde her yıl araç ruhsat başına ayrı ayrı olarak yeniden belirlenir. ı) Hafriyat Taşıma İzin Belgesi denetim esnasında denetim personeline, zabıta memurlarına, kolluk kuvvetlerine gösterilmesi zorunludur.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı