Şubat Ayı Meclis Kararları Özeti

 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin BEYAZGÜL Başkanlığında 14.02.2022 tarihinde, 1. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.

78 Nolu Karar: Yaya geçitlerinin önemi ile ilgili konunun incelenmesi için Ulaşım Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
79 Nolu Karar: Balıklıgölün ilimiz turizmine sağladığı faydalar ile ilgili konunun incelenmesi için Turizm ve Tanıtım Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
80 Nolu Karar: Kar yağışının baraj ve sulama kanallarına sağladığı faydalar ile ilgili konunun incelenmesi için Baraj, Gölet ve Sulama Kanalları Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
81 Nolu Karar: Kırsal yaşamın zorlukları ile ilgili konunun incelenmesi için Kırsal Kalkınma
Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
82 Nolu Karar: İlimizde Suriyeli vatandaşların çevreye etkileri ile ilgili konunun incelenmesi için Göç ve Mülteci Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
83 Nolu Karar: Gübrelemenin etkileri ile ilgili konunun incelenmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
84 Nolu Karar: Çarpık kentleşmenin neden olduğu sorunlar ile ilgili konunun incelenmesi için Şanlıurfa Tarihi Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyonuna Havalesinin
kabulüne,
85 Nolu Karar: Anaokullarının yeni okula başlayacak olan çocuklara etkileri ile ilgili konunun incelenmesi için Kültür ve Eğitim Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
86 Nolu Karar: Kış mevsiminde görülen hastalıkların insanlar üzerindeki etkileri ile ilgili konunun incelenmesi için Çevre ve Sağlık Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
87 Nolu Karar: Aile içerisinde şiddetli geçimsizliğin nedenleri ile ilgili konunun incelenmesi için Kadın, Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
88 Nolu Karar: Gençlerde görülen psikolojik problemlerin nedenleri ile ilgili konunun incelenmesi için Gençlik ve Spor Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
89 Nolu Karar: Engelli vatandaşlarımızın emekli olabilme şartları ile ilgili konunun incelenmesi için Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna Havalesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 15.02.2022 tarihinde, 2. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.

90 Nolu Karar: Müze Kapalı Otoparkın İşletmesinin Devri ile ilgili konunun incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
91 Nolu Karar: 12 Adet Sosyal Tesisi İşletmesinin Devri ile ilgili konunun incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
92 Nolu Karar: Siverek Belediyesi Ek Bütçe Talebi ile ilgili konunun incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
93 Nolu Karar: Hilvan Mezbahanesinin Devri ile ilgili konunun incelenmesi için Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
94 Nolu Karar: Motosiklet Alımı ile ilgili ŞUSKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararının incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
95 Nolu Karar: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin; Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.’den Kullanacağı Krediye Garanti Vermesi ile ilgili ŞUSKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararının incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
96 Nolu Karar: İller Bankası A.Ş.den Elektrik kullanımından kaynaklanan gecikmiş borcun İller Bankasınca kredilendirilerek doğrudan ilgili alacaklı kurum hesabına aktarılması işi için Kredi kullanılması ile ilgili ŞUSKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararının incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 17.02.2022 tarihinde, 4. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.
97 Nolu Karar: Ulaşım Komisyon Raporu’nun Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na önderilmesinin kabulüne,
98 Nolu Karar: Turizm ve Tanıtım Komisyon Raporu’nun Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
99 Nolu Karar: Baraj, Gölet ve Sulama Kanalları Değerlendirme Komisyon Raporu’nun ŞUSKİ Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesinin kabulüne,
100 Nolu Karar: Kırsal Kalkınma Komisyon Raporu’nun Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
101 Nolu Karar: Göç ve Mülteci Komisyon Raporu’nun Göç ve Uyum Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
102 Nolu Karar: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyon Raporu’nun Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,

103 Nolu Karar: Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu’nun Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
104 Nolu Karar: Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyon Raporu’nun Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
105 Nolu Karar: Gençlik ve Spor Komisyon Raporu’nun Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
106 Nolu Karar: Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyon Raporu’nun Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
107 Nolu Karar: Kültür ve Eğitim Komisyon Raporu’nun Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
108 Nolu Karar: Şanlıurfa Tarihi Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyon Raporu’nun Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
109 Nolu Karar: 2022 Yılı Abone işleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde m3 bazlı su ve atıksu satış tarifelerine 2022 yılı Şubat, Mart, Nisan aylarına ait ÜFE/TÜFE ortalamalarının
yansıtılmaması ile ilgili ŞUSKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararının incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
110 Nolu Karar: İlimiz Haliliye ilçesi Devteyşti(Süleymaniye) Mahallesi sınırlarında belirtilen alanda ada ifraz hatlarının kaldırılmasına yönelik hazırlanmış Haliliye Belediye
Meclisinin 10.12.2021 tarih ve 242 sayılı kararıyla uygun görülmüş 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin kabulüne,
111 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü ilçesi Karaköprü Mahallesi ada no:3637, 3264 ve çevresinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin
10.12.2021 tarih ve 258 sayılı kararıyla uygun görülmüş 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinde, ASM(Aile Sağlığı Merkezi) olarak planlı alanın yapılaşma koşullarının
E:1.00 Yençok: 3 Kat olarak düzenlenerek değiştirilerek onaylanmasının kabulüne,
112 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Akçamescit Mahallesi 219 ada 1 parsel, 311 parsel nolu taşınmazlarda Park ve ibadet alanı olarak planlı alanların trampa yapılması amacıyla
hazırlanmış ve Eyyübiye Belediye Meclisinin 10.12.2021 tarih ve 394 sayılı kararıyla uygun görülmüş 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin kabulüne,
113 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice mahallesi 5413 ada 1 parsel sınırlarında hazırlanmış ve Eyyübiye Belediye Meclisinin 10.12.2021 tarih ve 392 sayılı kararıyla uygun görülmüş 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin kabulüne,
114 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Osmanlı Mahallesi 5757 ada 1 parsel nolu taşınmazda Sosyal Tesis yapılmasına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2021
tarih ve 261 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Eyyübiye Belediye Meclisinin 10.12.2021 tarih ve 393 sayılı kararıyla uygun görülmüş 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin kabulüne,
116 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Ulubatlı Mahallesi sınırlarında yer alan Turgut Özal Parkının güneyinde parkın bir kısmının otopark olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış ve Haliliye Belediye Meclisinin 08.10.2021 tarih ve 198 sayılı karar ile uygun görülmüş 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin reddinin kabulüne,

117 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi, İkizce Mahallesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmasına esas kurum
görüşlerinin alınmasının kabulüne,
118 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Gülveren Mahallesi 195 ada 1 parsel, 213 ada 1 parsel ve 214 ada 1 nolu taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulüne,
119 Nolu Karar: İlimiz Akçakale İlçesi Yenimahalle Mahallesi 42 ada 21 parsel nolu taşınmazda kayıtlı ve TİCK(Ticaret+Konut) Alanı olarak planlı alanın BHA(Belediye Hizmet
Alanı) olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin kabulüne,
120 Nolu Karar: İlimiz, Viranşehir İlçe Merkezine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2021 tarih ve 520 sayılı kararı onaylanarak ilan-askıya çıkarılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine 30 günlük askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesine yönelik komisyonumuzca yapılan incelemede; Sultan BÜYÜKTURAN’a ait 17.11.2021 tarih ve 63000 sayılı itiraz dilekçesinde belirtilen Viranşehir İlçesi Yenişehir Mahallesi 1757 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin itirazın kabul edilmesi, diğer itirazların ise 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği onama sınırı dışında olmalarından dolayı reddedilmesinin kabulüne,
121 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi sınırlarında mülkiyeti Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Enerji A.Ş.'ye ait 4494 ada 19 parsel nolu taşınmaz üzerinde yürürlükteki imar planında "Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu" olarak planlı alan üzerinde plan notu eklenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,
122 Nolu Karar: İlimiz, Halfeti İlçesi, Bitek(Yukarıgöklü) Mahallesi sınırlarında Resmi Gazetede yayınlanan 4/11/2020 tarih ve 3179 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen alan üzerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2021 tarih ve 583 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı doğrultusunda hazırlanmış ve Halfeti Belediye Meclisinin 08.12.2021 tarih ve 54 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonundaki TİCK adalarına
yönelik A-5 Emsal:1.50 olarak düzenlenen yapılaşma koşullarının, A-5 Emsal:1.20 olarak değiştirilmesi, konut adalarına yönelik yapılan düzenlemede A-3 Emsal:0.90 olarak
düzenlenen yapılaşma koşullarının, A-3 Emsal:0.75 olarak değiştirilerek onaylanmasının kabulüne,
123 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü (Çamlıyayla) Mahallesi 4005 ada 1 parsel üzerinde yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Konut Alanı" olarak planlı
alanın bir kısmının "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,
124 Nolu Karar: Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesinin 25.02.2021 tarih ve 2021/232 sayılı Kararında belirtilen Akçakale İlave Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının dava
konusu taşınmazlar yönünden kısmi iptal kararına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulüne,
125 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Çalışkanlar Mahallesi sınırlarında bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 315 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde "Resmi Kurum Alanı( Emniyet Hizmet Alanı)" yapılması amaçlı 1/5000 ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planının kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 18.02.2022 tarihinde, 5. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.

126 Nolu Karar: Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ve Edessa Müzesi altında bulunan Eyyübiye İlçesi Gölbaşı Mahallesi 755 ada 103 numaralı parsel (Eski 755 ada 2 parsel)’deki Kapalı Otopark Alanının; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Şirket kurulması başlıklı 26. maddesi “...Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir.” hükümleri çerçevesinde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BELSAN İmar İnş.Gıda San.ve Tic. A.Ş.’ne işletmesinin üçüncü kişilere devredilmemek şartıyla devredilmesinin kabulüne,

Finansman Tertibine:
01.09.51.01 Borçlanma 22.000.000,00 TL İç Borçlanma (Finansman) karşılık gösterilmek kaydıyla Ek Bütçe yapılmasının kabulüne,

128 Nolu Karar: Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Gölbaşı Mahallesi 207 ada 2 numaralı parselde kayıtlı 6.330,95 m² yüzölçümüne sahip imar planında “Resmi Kurum- Alanı” vasıflı taşınmazı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Diğer Kuruluşlarla İlişkiler başlıklı 75. maddesinin d-) bendi “Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir…” hükümleri çerçevesinde iki dönüm yerin ayrılarak İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na verilmesi, geri kalan kısımın“Makine İkmal Garajı yapılmak üzere” 5 yıllığına Bozova Belediye Başkanlığı’na tahsisinin kabulüne,
 
Karar verilmiştir.
Mart Ayı Meclis Toplantısı 14/03/2022 'de saat 14.00'de yapılacaktır.
İLGİLİLERE DUYRULUR

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı