Evsel Katı Atık Tarife Uygulaması Hakkında Duyuru

27.10.2010 tarih,27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Atıksu, Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik"
kapsamında Evsel Katı Atık Tarifesi belirlenmiştir. Ekteki Meclis Kararına istinaden bu tutarın su faturaları üzerinden tahsilatı gerçekleştirilecektir. 20.05.2022 tarih 272 nolu ekte bulunan meclis kararı gereği aşağdaki uygulacaktır.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı