Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Hakkında Duyuru

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 08 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 14.00'de Esentepe Mahallesi Urfa City AVM Konferans salonunda Büyükşehir Belediye Meclisi

toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşecektir.

G Ü N D E M :
1- Eyyübiye Belediyesi Ek Bütçe Tasarısı
2- Yönetmelik Değişikliği
3-Halfeti Mezbahanesinin Kesim Ücretlerinin Belirlenmesi
4- Kuzeyşehir Projesi Kapsamında Beltaş A.Ş’ye Taşınmaz Devri İçin Encümene Yetki Verilmesi

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edilecek Konular;

1-İlimiz Karaköprü İlçesi Atakent Mahallesi 2236 ada 13 ve 14 parsel nolu taşınmazlarda kayıtlı alanda hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi.
2-İlimiz Birecik İlçesi Meydan Mahallesi 71 ada 7-17- 20 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi
3- İlimiz Haliliye İlçesi Ahmet Yesevi Mahallesi sınırları kapsamında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinde Şanlıurfa 2.Mahkemesin 2021/1603 Esas sayı davada sayılı ile yürütmenin durdurma kararı
4-İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın (Karşıyaka) Mahallesi sınırlarında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilan askı sürecinde yapılan itiraz
5-İlimiz Haliliye İlçesi Güzelyurt (Dağeteği) Mahallesi sınırları hazırlanmış 1/1000 Ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı talebi
6-İlimiz Eyyübiye İlçesi Kadıkendi Mahallesi 375 ada 6,7,8,9 parsel nolu taşınmazlarda üzerinde hazırlanmış 1/1000 Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi
7-İlimiz Suruç İlçesi Cumhuriyet mahallesi ada no:44 parsel no:28 ve 29 da kayıtlı taşınmazlarda hazırlanmış
1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği
8-İlimiz Suruç İlçesi Küçüksergen Mahallesi sınırları içerisinde 102 ada 2 nolu taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
9-İlimiz Halfeti İlçesi arğıl Mahallesi 1664 parsel numaralı taşınmaz üzerinde toplam 16.9 Ha'lık alanda Kamu Yararı Kararı alınmasına yönelik Meclis Kararı alınması talebi
10-İlimiz Karaköprü İlçesi Kızlar Mahallesi 732 ve 735 parsel nolu taşınmazlar üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi
11-İlimiz Karakörpü İlçesi Bölücek Mahallesi 109 ada 4 parsel nolu taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi.
12-İlimiz Haliliye İlçesi Bamyasuyu Mahallesi 799 ada 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazlar hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi
13-İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi 5975,5976,5977,5978,5980,5981,5983,5984, 5985 nolu adalar ve çevresinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi
14-İlimiz Akçakale İlçesi Bolatlar Mahallesi sınırlarında Millet Bahçesi yapılmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi
15-İlimiz, Siverek İlçesi, Haliliye Mahallesi, 714 parsel numaralı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı talebi.
16-İlimiz Birecik İlçesi Merkez(Saha) Mahallesi 14 Ada 1-35-36-38 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde hazırlanmış 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi
17-İlimiz, Viranşehir İlçesi, Şırnak Mahallesi sınırlarında 1190 ada 9 parsel nolu taşınmazın kuzeyinde bulunan yürürlükteki imar planında "Park" olarak planlı alan içerisinde hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi.
18-İlimiz, Akçakale İlçesi, Ceylanlı Mahallesi, 171 parsel numaralı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi
19-İlimiz Karaköprü İlçesi Şenevler Mahallesi sınırlarında Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesinin 16.09.2021 tarih 2021/827K. sayılı kararı doğrultusunda Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2021 tarih ve 579 sayılı Meclis Kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı onaylanmıştır. Ancak Davacı tarafından istinaf aşamasında davadan feragat amaçlı yapılan başvuru sonucu Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesinin 08.06.2022 tarih ve 2021/827 sayılı ek kararı
20-İlimiz Hilvan İlçesi Çimdeli Köyü Kırsal Mahallesi 781 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi
21-İlimiz Haliliye İlçesi Kargalı Mahallesi (Karahantepe) sınırlarında hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılana ilan askı sürecinde yapılan itiraz
22-İlimiz Haliliye İlçesi Aşağı Varlıca Mahallesi sınırlarında hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi


ŞUSKİ GENEL KURULU ;
1-Sayaç ve Rakor Ücretlerinin Güncellenmesi

 

İlgilere Duyurulur

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı