Ekim Ayı Meclis Toplantısı Hakkında Duyuru

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 10 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 14.00'de Esentepe Mahallesi Urfa City AVM Konferans salonunda Büyükşehir Belediye Meclisi

toplanarak,  aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşecektir.

İlgililere duyurulur.

G Ü N D E M :
1- 2023 Yılı Performans Programı
2- Viranşehir İlçe İçi Hat Kiralama (H Plaka) İhalesi
3- Üniversiteye Hazırlanan Öğrencilerin Toplu Taşıma İndiriminden Faydalanmaları Hk.
4- Ceylanpınar-Harran İlçeleri Sınır Değişikliği
5- Karaköprü- Bozova İlçeleri Sınır Değişikliği
6- 3 Adet Tesis İşletmesinin Beltur’a Devri
7- Diyanet İşleri Başkanlığına Cami Yeri Tahsisi
8- Bozova Belediyesi Ek Bütçe Tasarısı
9- Hilvan Belediyesi Ek Bütçe Tasarısı
10- Siverek Belediyesi Ek Bütçe Tasarısı

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edilecek Konular;

1- İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü (Atakent) Mahallesi 2750 ada, 5.6.7.8 nolu parseller üzerinde hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi
2- İlimiz Eyyübiye İlçesi Beyazyaprak Mahallesi 627 parsel nolu taşınmazda kayıtlı alan üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi
3- İlimiz Eyyübiye İlçesi İkizce Mahallesi sınırlarında bulunan alan üzerinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2022 tarih ve 397 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilanaskı sürecinde yapılan itiraz.
4- İlimiz Birecik İlçesi Meydan ve Kurtuluş Mahalle sınırlarında 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına askı sürecinde yapılan itiraz
5- İlimiz Siverek İlçesi Soydan Mahallesi sınırlarında bulunan 643 ve 644 nolu parseller üzerinde Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı yapılması talebi
6- İlimiz Bozova İlçesi Eskin Mahallesi parsel no:389’da kayıtlı alan üzerinde Kamu Hizmet Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi.
7- İlimiz Suruç İlçesi Yıldırım Mahallesi 708 ada 5,6,7,8,11,12,13,14 parsel numaralı taşınmazlar hazırlanmış 1/5000 ölçeçekli Nazım İmar planı Değişikliği teklifi
8- İlimiz Haliliye İlçesi Dağeteği Mahallesi 120 ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar PlanI Değişikliği
9- Şanlıurfa İli Hilvan İlçe Merkezine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna ilan askı sürcinde yapılan itiraz
10- Şanlıurfa İli Siverek İlçesi Karakoyun Mahallesi 162 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 22. 10.08.2022 tarih ve 400 sayılı kararı ile ilana çıkarılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilan askı sücinde yapılan itirazlar
11- Şanlıurfa İli Eyyübiye İlçesi Türkmeydanı Mahallesi sınırlarında mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait taşınmazlara yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği talebi Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesi’nin 2018/812 nolu Kararı da göz önünde bulundurularak Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
12- İlimiz Karaköprü İlçesi, Alibaba Mahallesi Eski Köy yerleşim alanında Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanına yönelik, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2022 tarih ve 399 sayılı kararı ile ilana çıkarılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna ilan askı süecinde yapılan itiraz
13- İlimiz Akçakale İlçesi Fişenge (Bolatlar) Mahallesi 129 ada 3 parsel numaralı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi
İhtisas Komisyon Raporları;
*
ŞUSKİ GENEL KURULU ;

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı