Amatör Gemi Ehliyet Kursu ve Sınavı İle İlgili Duyuru

Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı İç sular Ulaşım Şube Müdürlüğümüz tarafından açılacak olan Amatör Gemi Ehliyet kursu ve sınavı düzenlenecektir.

Aşağıda başvuru şartları ve  istenilen evraklar ile birlikte Ulaşım Daire Başkanlığı İç Sular Ulaşım Şube Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.

1. 15 yaşını bitirmiş olmak (18 yaşından küçük olanların velisinin muvafakatı aranır),
2. En az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olmak,
3. Kısa mesafe telsiz belgesine başvuracak kişilerin TELSİZ YÖNETMELİĞİNDE belirtilen
suçlarda sabıkası olmamalıdır. Sabıka kaydı olanlar sabıka kaydını yüklemelidir.
4. Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen sağlık şartlarını taşıdığını belgelemek,
5. İdarenin öngördüğü amatör denizci sınavını başarmak şartıyla ADB almaya hak kazanmış
olmak.
İSTENİLEN
 2 Adet vesikalık fotoğraf
 Sürücü belgesi fotokopisi
 Sürücü belgesi olmayanlardan kamu/özel sağlık kuruluşlarından alınacak “Sürücü Adayı
Olur” sağlık raporu.
 Nüfus cüzdan fotokopisi (Sürücü belgesinde TC. Kimlik no varsa nüfus cüzdan fotokopisi
istenmez).
 18 yaşından küçüklerden veli/vasi muvafakatnamesi.
 Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

 

İlgilere Duyurulur

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı