Ş1 İzin Belgesi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Duyuru

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi UKOME Genel Kurulunun 22.12.2022 tarih ve 2022-9- 103 sayılı kararı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Ş1 İzin Belgesi ile İlçe'den Merkeze, İlçe'den İlçeye ve İlçe-Köy arası yolcu taşımacılığı yapan şahısların faaliyetlerini ulaşım planının gerektirdiği şekilde düzenlemek, taşımacılık faaliyetinde düzeni sağlamak, il genelindeki diğer toplu taşıma sistemleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, denetimini ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla "Ş1 İzin Belgesi Çalışma Usul ve Esasları" ekte sunulmuştur. İlgi UKOME kararıyla onaylanan; Ş1 İzin Belgesi Çalışma Usul ve Esaslarının yürürlüğe girmesi için, "Madde 56 – (1) İş bu çalışma usul ve esaslar; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi UKOME Genel Kurulunun kabulü ve Belediye İlan Tahtasında ve/veya Belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer."

 

Ş1 İzin Belgesi Çalışma Usul ve Esasları İndirmek İçin Tıklayınız

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı