Mikro Kredi

Toplumda yoksulluğun azaltılmasının sadece hibe şeklindeki yardımlarla çözülemeyeceğine inanıyoruz. Bu bakımdan;
- Çalışamayacak durumda olan yaşlı,
- Çalışamayacak durumda olan hasta ve engellilerin evlerine kadar giderek her türlü nakdi ve ayni ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğinin bir insanlık görevi olduğuna inanırken, çalışabilecek kişilere ise, küçük birer sermaye verilerek onların bir başkasına avuç açmadan kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmaları sağlanmalıdır. Genel itibariyle kişisel kabiliyetlerin işe dönüştürülebilmesi için bir can suyuna veya destek bir güce ihtiyacı vardır. Bu noktada sağlanan destek güç ise, küçük bir sermaye olarak verilen Mikrokredidir.Uzun vadede işsizliğin ve fakirliğin azaltılması için yatırımların, üretimin ve ihracatın arttırılması gerektiği bilinmektedir. Ancak bu gelişmenin yanında, uzun vadeli politikaların sonuçlarını görebilmek için mikro düzeyde uygulamalara da ihtiyaç duyulmaktadır.

Mikrokredi Uygulaması Mikrokredi işlemlerinde 5 kişilik grup dinamiği uygulanmakta olup, kişinin beyanı dışında evrak istenmemektedir. Mikrokredi alan üyeler için teminat ve kefalet istenmemektedir. Mikrokredi uygulamasında, hiçbir varlığı olmayan dar gelirli kadınlar, kredi almada diğerlerine göre daima önceliklidir. Kredinin bir insan hakkı olması Mikrokredi’nin temel felsefesidir. Ticari bankalar teminat ve kefalete yani sağlanan güvenceye göre kredi verirken, Mikrokredi Programı ise insana kredi verilmesini esas almaktadır. Ticari bankalardan kredi alırken, ne kadar fazla teminatınız varsa, o kadar fazla kredi alırsınız. Mikrokredi de ise, “ne kadar aza sahipsen, o kadar fazla önceliğin vardır” anlayışı hâkimdir. Mikrokredi sistemine dâhil edilen üyeler bir yolculuğa çıkmış gibi görülür. Çünkü sistem içerisindeki her bir dar gelirli, yoksulluk sınırının üzerine çıkıncaya kadar destek almaya devam etmektedir. Bu destekte, mümkün olduğu kadar bütün işlemlerin en gelişmiş teknolojilerin kullanılarak yapılması hedeflenmektedir. Para tahsilatında kullandığımız POS cihazları yerine NFC (telefon aracılığıyla tahsilat) Teknolojisini uygulamaya koyarak, bu sayede kağıt israfını da azaltmış olduk.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MİKROFİNANS PROGRAMI
Şanlıurfa Mikrofinans Programının amacı; Şanlıurfa'daki kırsal ve kentsel bölgelere kredi imkânı sağlayarak geleneksel olmayan bir bankacılık sistemini tanıtmak ve kurumsallaştırmaktır. Bu teşebbüs, fakir insanların özellikle de geleneksel bankacılık sistemiyle kapsanmayan kadınları korumayı ve onların iş hayatına girmelerine yardımcı olmayı amaçlar. Programın uygulanması suretiyle halen Şanlıurfa 'da ki kırsal ve kentsel bölgelerde yaşayan özellikle fakir kadınlara kredi imkânı sağlamak ve küçük çaplı işlerle fakirliğin azaltılması hedeflenmektedir. Kadınların ekonomik hayata katkı sunması ve üretken hale gelmesi için mikro ölçüden başlayıp makro boyutlara doğru yatırım yapmalarını sağlamayı amaçlayan programın uygulamasında, kadınlar arasında birliktelik ve grup bilinci kazandırılmaktadır. Mikrofinans Programı kapsamında kredi alımlarında herhangi bir proje hazırlanmasına, kefil, senet ve ipotek gibi işlemlere gerek yoktur. Bunun yerine kişilerin ne iş yapacaklarına karar verip kendileri ile aynı sosyo-ekonomik özelliklere sahip mahalle sakinlerinden güvenilir beş kişilik bir grup oluşturmaları yeterlidir. Grup, her yönü ile benzer şartlara sahip; söz gelimi ekonomik durumları, sosyal durumları, ikamet yerleri benzer olan insanların oluşturduğu küçük topluluktur.

Mikrofinans Programında krediler kişiye özel verilir. Ama kişiler kredi talebinde bulunacaklarsa beş kişilik bir grup oluşturmak zorundadırlar. Grup oluşumu Mikrofinans Programı’nın işbirliğini sağlamakta son derece önemlidir. Grup, Mikrofinans Programı için sosyal bir güvencedir. Grup içinde oluşabilecek herhangi bir sorunda, her üye kendi üzerine düşen görevini yaparsa dayanışma sonucu ortaya çıkan sorun ortadan kalkmış olur. Bunun yanında gruptan beklenen önemli bir fonksiyon da grup içerisindeki birlik ve beraberliğin günlük hayatın her safha ve aşamasında devamının sağlanmasıdır. Böylelikle kadınlarımızın sosyalleşmesi de hedeflenmektedir. Grup üyeleri kredi alma şartlarını yerine getirmeleri sonrasında krediler ödenir ve takip edilen kırk altı ( 46 ) hafta süresince alınan krediler eşit taksitlerle geri ödenir.

Projenin faaliyette olduğu bu süreç içerisinde geri ödeme oranı yüz % 100’dür. Şanlıurfa Büyükşehir Mikrofinans Programı uygulamaları kapsamında şu ana kadar kredi alan üyelerimiz çok çeşitli işler yapmaktadırlar. Mikrokredi alan üyelerimiz; biber - salça, elişi/ örgü yapımı ve satımı, bakkaliye, aksesuar, bazlamacı, tuhafiye, kozmetik, keçe,nakış- piko yapımı, ayna süsleme, resim yapımı, simit yapım-satımı, kıyafet, mutfak eşyası ve çeyizlik eşya alım-satımı, tatlı yapımı ve satımı, küçükbaş hayvan besiciliği, tespih yapımı , çay evleri işletmeciliği, lokanta gibi çeşitli işlerle uğraşmaktadırlar. Projenin fakir insanlara sağladığı kredi imkânın yanı sıra, fakir insanları üretime teşvik etmesi, yoksullar arasında birlik oluşturması ve iş imkânı oluşturması noktaları üzerinde durulmuştur. Kredi imkânı ile gerçekleştirilen yatırımlar, il ekonomik ve ticaret hayatına katkı sunmakla beraber, yoksul kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilmelerine yardımcı olmaktadır. Böylelikle mikrofinans uygulaması, kadın girişimciliğine ve toplumda kadının statüsünün gelişmesine destek olmaktadır.

Mikrokredi alan kadınlar, hem ev ortamında hem de toplum içerisinde büyük gelişim sağladılar. Kadınlar bundan sonra, çeşitli kararlar alma noktasında ve kendilerini geliştirme noktasında çok aktif birer katılımcı konumundadırlar. Kadınlar toplumda saygınlık kazanmalarının yanı sıra; çocuklarının eğitimi ve aile sağlığı gibi konularda da büyük gelişme sağladılar. Kadınlar, yoksulların, işsizlerin, ekonomik ve sosyal ezilmişlerin büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Üstelik çocuklara da daha yakın olduklarından, Türkiye’nin geleceğinin anahtarı kadınların elindedir.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mikrofinans Şubesi
Şube Müdürü Esra Zonturlu
İletişim: 0505 997 36 28

Siverek Mikrofinans Şubesi
Şube Müdürü Hasan Kış
İletişim: 0505 997 36 29

Eklenme Tarihi: 02.02.2017 14:12

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı