Şubat Ayı Gündem Maddeleri

 

G   Ü   N   D   E   M      :

 

1-  Yazılım Şube Müdürlüğünün Kurulması

2-  Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına dair Yönetmelikte Değişiklik

3-  Bıçakçı Mah. Ve Çevresi Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe İyileştirme Projesi

4-  Halil-ür Rahman- Balıklıgöl- Eyyüp Peygamber Turizm Yolu Projesi

5-  Girişimcilere İsot Fidesi Desteği

6- Bal Üreticilerine Arı ve kovan Desteği

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale Edilecek Konular :

 

1- İlimiz Eyyübiye İlçesi Kendirci Mahallesi 200 ada 32,33,34 ve 35 parsel nolu taşınmazlar üzerinde    hazırlanmış ce  Eyyübiye Belediye Meclisinin 06.12.2019 tarih ve 401 sayılı kararıyla onaylanmış  1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi

2- İlimiz Eyyübiye İlçesi Ovabeyli Mahallesi 118 ada 4 parsel nolu taşınmaz üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2018 tarih ve 66 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış ve Eyyübiye Belediye Meclisinin 08.11.2019 tarih ve 357 sayılı kararı ile onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı talebi

3- İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice (Asya) Mahallesi 522 parsel ve çevresi üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2019 tarih ve 382 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Eyyübiye Belediye Meclisinin 10.01.2020 tarih ve 30 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi

4- İlimiz Akçakale İlçesi Atatürk Mahallesi 492 ada 1 nolu  Parselde Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

5- İlimiz Haliliye İlçesi Bamyasuyu Mahallesi  1696 ada 334 ve 343 nolu Parseller için Şanlıurfa Belediye Meclisinin 03.07.2013 tarih ve 77 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesinde 2019/784 Esas sayı ile açılan iptal davasında Mahkemenin 06.11.2019 tarih ve 2019/1077 Karar sayılı kararıyla iptal edilmesi

6- İlimiz Haliliye İlçesi sınırlarında bulunan ve İpekyol Bulvarı ile Açıksu Caddesinin birleştiği noktadan başlayıp Açıksu Caddesi boyunca devam eden alan üzerinde Prestij Cadde Projesine yönelik Nazım e Uygulama İmar Planı Değişikliği

7- İlimiz Akçakale İlçesi İlle/Öncül Mahallesi 115 ada 4 nolu parsel üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi

8-İlimiz Birecik İlçesi Mezra Mahallesi parsel no 1120ve 1121’de kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi

9- İlimiz Birecik İlçesi Ayran Mahallesi parsel no 6 , 8 , 11, 1897, 1898 ve 1903’te kayıtlı taşınmazlar üzerinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi

10- Yol harcamaları katılım payı birim M2 fiyatının belirlenmesi

11- İlimiz Karaköprü İlçesi Seyrantepe Mahallesi sınırlarında 282 ada 3 parsel nolu taşınmaz üzerinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

 

Plan ve Bütçe Komisyon Raporları;

 

1-İmar Barışı Kapsamında Satış İçin Yetki

 

İhtisas Komisyon Raporları; 

 

1- İlimizin Ülke Turizmindeki Durumu

2- Baraj ve Göletlerin Hayvancılığa Etkileri

3- Atatürk Bulvarın Girişinde Olan Yerdeki Yaya Geçidine Sinyalizasyon Kurulması

4- İlimizde Pamuk Üretiminin Kalitesinin Arttırılması 

 5- Kırsal Kalkınma Çalışmalarında Gerekli Olan İlkelerin Belirlenmesi

6- Kent Estetiğinin Önemi

7- Gazların Çevreye Etkileri

8- İlimizde Kimsesiz Bakıma Muhtaç Çocuklar İçin Yapılması Gereken Çalışmalar

 9-Kültürel Yozlaşmanın Nedenleri ve Sonuçları

10-Gençlerin Güçlü Donanıma Sahip Nesiller  Olarak Geleceğe hazırlanması

11- Suriyeli Mülteciler İçin Yardım Yapan Dernek ve Kuruluşların Tespiti ve Yapılan Yardımların Belirlenmesi

 

ŞUSKİ GENEL KURULU

1-Kuyu Suları için Atıksu Ücretinin Belirlenmesi

 

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı