Birecik Atıksu Arıtma Tesisi

Tesis için İller Bankası ile projelendirme çalışmaları yapıldı, arıtma yerinin tahsisi sağlandı. Proje JICA kapsamında yapılmaktadır.

Eklenme Tarihi: 13.09.2020 20:12

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı