İlave Revizyon Nazım İmar Planı Hakkında

İLAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Akçakale İlçe Merkezi ile ilgili hazırlanmış 1/5000 ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 81 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin  33.Maddesi gereğince İlave Revizyon Nazım İmar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 23/02/2017

Eklenme Tarihi: 27.02.2017 13:45

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2019 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı