NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(EYYÜBİYE-BÜYÜKHAN)

İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Eyyübiye İlçesi Büyükhan Mahallesi 101 ada 1 nolu parselinde kain olduğu ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2016 tarih ve 304 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planına ve plana yapılan itiraz sonrasında Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.11.2016 tarih ve 560 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planına Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesinde 2016/1061 E.sayı ile açılan iptal davasında mahkemenin 28.09.2018 tarih ve 2018/795 sayılı kararı ile İptal edilmiştir. Mahkeme kararı doğrultusunda İlimiz Eyyübiye İlçesi Büyükhan Mahallesi 156 ada 1 nolu parsel, 157 ada 1 nolu parsel, 158 ada 1 nolu parsel, 101 ada 2 nolu parsel, 101 ada 3 nolu parsel ile Hancağız Mahallesi 135 ada 3 nolu parselde teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2019 tarih ve 53 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 19/02/2019

Eklenme Tarihi: 19.02.2019 15:55

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2019 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı