Nazım ve Uygulama İmar Planı Değ.(EYYÜBİYE-YENİCE)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

İlimiz, Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi 4729 Ada 1 Parsel numaralı ve 4717 Ada 1 Parsel numaralı taşınmazlar ve çevresinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından talep edilen "Eğitim Alanı" ve Şuski Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen  "Belediye Hizmet Alanı (Su Deposu)" yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2019 tarih ve 39 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 15/02/2019

Eklenme Tarihi: 25.02.2019 10:09

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2019 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı