ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

                                                                      BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                                                                           ŞUBAT-2018 MECLİS KARARLARI ÖZETİ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Nihat KILIÇ Başkanlığında 11.02.2019 tarihinde, 1. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

28 Nolu Karar: İlgi yazıda, 214-2018 yıllarında Şehit olan Hemşehrilerimizin isimlerinin Cadde-Sokak-Bulvarlara verilmesi için İsim Havuzuna eklenen;

1) Şehit Muhammed Cihangir Çubukçu İsminin; Seyrantepe Mahallesi sınırları içerisindeki ek 1’de olan 30 metrelik yola,

2) Şehit Sedat Sağır İsminin ise Seyrantepe Mahallesi sınırları içerisindeki krokisi ek 2’de olan 30 metrelik yola verilmesi ile ilgili konunun Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

 29 Nolu Karar:   Harran ilçesine bağlı Demirli mahallesinde bulunan küme evlere Çadırlı Sokak isminin verilmesi ile ilgili konunun Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

 30  Nolu Karar: Akçakale ilçemizin sosyo-kültürel gelişimi ve çevresinde bulunan Suruç ve il merkezindeki vatandaşların kullanımına sunmak için “Anaruz Gölü” isimli göllerin yeniden ıslah edilip turizme kazandırılması ve Akçakale ilçe merkezinde kalan yaklaşık yüz dönümlük mayınlı arazinin askeri yetkililer ile görüşülüp temizletilip millet bahçesi olarak projelendirilmesi için konunun Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Nihat KILIÇ Başkanlığında 12.02.2019 tarihinde, 2. Birleşimde toplanmış   herhangi bir karar alınmamıştır.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Nihat KILIÇ  Başkanlığında 13.02.2019 tarihinde, 3. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

31  Nolu Karar:2014-2018 yılları arasında Gençlik ve Spor Bünyesinde yapılan çalışmalar ile ilgili komisyon Raporu   ilgili Daire Başkanlığına gönderilmesinin kabulüne,

32  Nolu Karar: Çevre Sorunlarının Yol açtığı sorunlar ile ilgili komisyon raporunun   ilgili Daire Başkanlığına gönderilmesinin kabulüne,

  Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Nihat KILIÇ   Başkanlığında 14.02.2019 tarihinde, 4. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

33  Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Dağeteği Mahallesi 422 ada 2 nolu parselde Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2016 tarih ve 246 sayılı kararı ile onaylanan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.07.2016 tarih ve 359 sayılı kararı ile kesinleşen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesinde 2016/728 E.sayı ile açılan iptal davasında mahkemenin 02.12.2018 tarih ve 2018/938 K. sayılı kararı doğrultusunda alanın plan değişikliği öncesi durum olan 'Sağlık Tesisi' alanına dönüştürülmesi; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince kabulüne,

34  Nolu Karar: İlimiz, Siverek İlçe Merkezine yönelik Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 tarih ve 280 sayılı uygunluk kararı ile Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulan ve Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.12.2018 tarih ve 4217 sayılı kararı ile değiştirilerek uygun görülen Koruma Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planın ekli paftada belirtilen şekilde değiştirilmesi; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince kabulüne,

35  Nolu Karar: İlimiz Hilvan İlçesi, Yenimahalle ve Bağlar Mahalleleri sınırlarında hazırlanan ve Hilvan Belediye Meclisinin 06.11.2018 tarih ve 20 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu incelenmiş olup; Plan revizyonu ile öngörülen inşaat alanı ve dolayısıyla nüfus artışına ilişkin; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar Planı Revizyonu ve İlaveleri başlığının 5. maddesinde belirtilen "İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde: a) Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır" Hüküm uyarınca gerekli olan Kentsel Sosyal ve Teknik Altyapı alanlarının planlanmadığı ve yürürlükteki Nazım İmar Planı ile uyuşmazlıkların olduğu tespit edildiğinden, söz konusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun eski haline dönüştürülüp değiştirilmesinin kabulüne,

36  Nolu Karar: İlimiz, Eyyübiye İlçesi, Türkmeydanı Mahallesi 233 ada 6 parsel, 224 ada 9 parsel, 577 ada 84 parsel ve 577 ada 5 parsel (eski 223 ada 5 parsel) nolu taşınmazlara ilişkin Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesinin 02.10.2018 tarih ve 2018/812 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince kabulüne,

37  Nolu Karar: İlimiz, Akçakale İlçesi Yenişehir Mahallesi O41C-04C-2A pafta üzerinde ölçekler arası kaymadan kaynaklanan sorunun giderilmesine yönelik Akçakale Belediye Meclisinin 07.12.2018 tarih ve 57 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince kabulüne,

38  Nolu Karar: İlimiz Siverek İlçesi, Camikebir Mahallesi 591 ada 52 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Siverek Belediye Meclisinin 08.01.2019 tarih ve 07 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

39  Nolu Karar:     İlimiz, Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi 4729 Ada 1 Parsel numaralı ve 4717 Ada 1 Parsel numaralı taşınmazlar ve çevresinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından talep edilen "Eğitim Alanı" ve Şuski Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen "Belediye Hizmet Alanı (Su Deposu)" yapılmasına yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

40  Nolu Karar: İlimiz Akçakale İlçesi Baykuş Mahallesi 109 ada 5 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (100 Büyük Baş Besicilik Tesisi) yapımına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2015 tarih ve 155 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış ve Akçakale Belediye Meclisinin 04.123.2018 tarih ve 52 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (100 Büyük Baş Besicilik Tesisi) olarak planlanan alanda ifraz yapılamaz” plan notunun eklenerek değiştirilmesi; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince kabulüne,

41  Nolu Karar: İlimiz Viranşehir İlçesi Atatürk Mahallesi Ada no:381 Parsel No:1'de kayıtlı alan üzerinde 7 metrelik imar yolunun yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanmış ve Viranşehir Belediye Meclisinin 06.06.2018 tarih ve 50 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2018 tarih ve 324 sayılı kararı ile plan değişikliği öncesi durumuna dönüştürüp değiştirilerek onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilan-askı sürecinde yapılan itiraz sonucunda bahse konu alan mevcuttaki halihazır duruma göre ada formunun düzenlenerek ekli ve imzalı pafta doğrultusunda değiştirilmesi teklifi; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince kabulüne,

42  Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Çamlıyayla Mahallesi Ada no:2800 Parsel no:5'te ''Konut Alanı'' olarak planlı alanın ''Sosyal Tesis Alanı'' olarak planlanmasına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.01.2018 tarih ve 30 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 07.08.2018 tarih ve 73 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinde, E:0.50, Yençok: 8.00(2 Kat), Çekme Mesafeleri her yönden 5 metre olan yapılaşma koşullarının Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2018 tarih ve 352 sayılı kararı ile Emsal:0.75, Yençok:12.50, Çekme mesafelerinin güney batı ve güney doğu yönlerden 10 metre olacak şekilde değiştirilerek onanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilan-askı sürecinde yapılan Karaköprü Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 06.12.2018 tarih ve E.1023 sayılı itirazı reddedilmesinin kabulüne,

43  Nolu Karar: İlimiz Suruç İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Ada No:548 Parsel No:13 Ada No:549 Parsel No:1,2,3 ve 4’te hazırlanmış ve Suruç Belediye Meclisinin 03.07.2018 tarih ve 37 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin plan değişikliği öncesi duruma dönüştürülerek değiştirilmesi; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince kabulüne,

44  Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Süleymaniye Mahallesi 4594 Ada 1 Parsel numaralı kayıtlı taşınmaz üzerinde "Ortaöğretim Alanı" olarak planlı alanın kuzeydoğusundaki "Park Alanı" ile yer değiştirilmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklik teklifinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Nihat KILIÇ   Başkanlığında 15.02.2019 tarihinde, 5. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

45  Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Ada No:3596 Parsel No:3 ve 4'te kayıtlı taşınmaz üzerinde Karaköprü Belediye Meclisinin 05.10.2018 tarih ve 100 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2018 tarih ve 443 sayılı kararıyla değişitirilerek onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilan-askı sürecinde Karaköprü Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün 14.01.2019 tarih ve E.43 sayılı yazısı ile yapılan itiraz reddedilmesinin kabulüne,

46  Nolu Karar: İlimiz Akçakale İlçesi Baykuş Mahallesi Ada No:109 Parsel No:8’de kayıtlı alan üzerinde “Tarımsal ve Hayvansal Tesis Alanı (Ham Pamuk ve Çiğit Çeltik Ayırma Tesisi) ve Tarımsal Hayvansal Tesis Alanı(Soğuk Hava Deposu) yapımına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2017 tarih ve 347 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış ve Akçakale Belediyesi’nin 04.02.2018 tarih ve 53 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı  teklifinin kabulüne,

47  Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Çankaya Mahallesi yürürlükteki mevcut imar planında “Özel Koşullu Ticaret Alanı" olarak planlı olan 3455 ada, 3 parselin bulunduğu imar adasının içerisinde yer alan 620 nolu parselin 26,5 m2’ lik kısmının ‘Özel Koşulu Ticaret Alanın’dan çıkarılarak ada sınırının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanmış ve Karaköprü Belediyesinin 04.12.2018 tarih ve 111 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklik teklifinin kabulüne,

48  Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye ilçesi Hayatıharrani Mahallesi Ada no:4750 Parsel no:7’ de kayıtlı alanın Ada çizgisi hâlihazırda bulunan yapıya göre yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanmış ve Eyyübiye Belediye Meclisinin 03.12.2018 tarih ve 431 sayılı kararı ile onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik teklifinin kabulüne,

49  Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Mehmetçik Mahallesi ada no:190 parsel no:1'de kayıtlı alan ve çevresi üzerinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklik teklifinin kabulüne,

50  Nolu Karar:     İlimiz Viranşehir İlçesi Yenişehir Mahallesi ada no:1173 parsel no: 4, 5, 6, 11,12 ve 13’te kayıtlı taşınmazlar üzerinde “Sağlık Alanı” olarak planlanmasına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2018 tarih ve 317 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Viranşehir Belediye Meclisinin 10.01.2019 tarih ve 10 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklik teklifinin kabulüne,

51  Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Akpiyar Mahallesi Ada no:3052’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 04.12.2018 tarih ve 109 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

52  Nolu Karar: Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice(Asya) Mahallesinde ''Konut Alanı'' olarak planlı 741 numaralı parsel ve çevresinde kayıtlı alanın ''Eğitim Tesisi'' olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin kabulüne,

53  Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Büyükhan Mahallesi 101 ada 1 nolu parselinde kain olduğu ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2016 tarih ve 304 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planına ve plana yapılan itiraz sonrasında Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.11.2016 tarih ve 560 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planına Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesinde 2016/1061 E.sayı ile açılan iptal davasında mahkemenin 28.09.2018 tarih ve 2018/795 sayılı kararı ile İptal edilmiştir. Mahkeme kararı doğrultusunda İlimiz Eyyübiye İlçesi Büyükhan Mahallesi 156 ada 1 nolu parsel, 157 ada 1 nolu parsel, 158 ada 1 nolu parsel, 101 ada 2 nolu parsel, 101 ada 3 nolu parsel ile Hancağız Mahallesi 135 ada 3 nolu parselde teklif edilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

54  Nolu Karar: Seyrantepe Mahallesi sınırları içerisindeki Cenap Gülpınar Bulvarı ile Seyrantepe Muhtarlığı önündeki kavşaktan kuzeye doğru giden 25 metrelik yola; Şehit Muhammed Cihangir Çubukçu İsminin Verilmesi,

                 Seyrantepe Mahallesi sınırları içerisindeki Cenap Gülpınar Bulvarı ile Seyrantepe Muhtarlığı önündeki kavşaktan batıya doğru giden 25 metrelik yola; Şehit Sedat Sağır İsminin verilmesinin kabulüne,

Karar verilmiştir.

        Mart   Ayı  Meclis Toplantısı 11/02/2019 'da saat 14.00'da yapılacaktır.

İLGİLİLERE    DUYRULUR

 

Eklenme Tarihi: 05.03.2019 14:04

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2019 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı