NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(AKÇAKALE-FİŞENGE)

 

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Akçakale İlçesi Fişenge Mahallesi 138 ada Parsel no:4'te kayıtlı alan üzerinde "Eğitim Alanı" yapılmak üzere hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2019 tarih ve 17 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 20/03/2019

Eklenme Tarihi: 20.03.2019 09:20

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2019 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı