UYGULAMA İMAR PLANI(VİRANŞEHİR-EYYÜPNEBİ)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 Şanlıurfa Viranşehir Eyyünebi Turizm Merkezi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 12711/2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği, 30/01/2019 tarih ve 4262 sayılı Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 2018-10/10 sayılı kararı doğrultusunda onaylanmıştır

.

 

Sayın halkımıza duyurulur.20/03/2019

 

Eklenme Tarihi: 21.03.2019 13:46

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2020 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı