Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı (SİVEREK)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz, Siverek  İlçe  Merkezine yönelik hazırlanmış 1/5000  ölçekli Koruma  Amaçlı Nazım İmar  Planı ve 1/1000  ölçekli  Koruma  Amaçlı  Uygulama  İmar  Planı dosyası Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2019 tarih ve 34 sayılı kararı ve Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.03.2019 tarih ve 4453 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 29/03/2019

Eklenme Tarihi: 04.04.2019 10:27

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2020 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı