MAYIS AY'I MECLİS TOPLANTISI

Büyükşehir Belediye Meclisi  13 Mayıs 2019 Pazartesi günü SAAT 14.00'da Esentepe Mahallesi URFA CİTY AVM (MOZAİK AVM) içerisinde bulunan   Meclis Toplantı Salonunda Toplanacaktır.

İlgililere Duyrulur...

G   Ü   N   D   E   M      :

 

1-Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Kesin Hesabı

2- Siverek belediyesi Ek Bütçesi

3- Daire Başkanlığı isminin Belirlenmesi

4- STK Daire Başkanlığı Yönetmeliği

 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları

1- Konservatuar Yönetmeliği

 

İhtisas Komisyon Raporları

*

*

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale Edilecek Konular

1- İlimiz Suruç İlçesi, Dinlence(Barış) Mahallesi Ada no:174 Parsel no: 1,2,3,4,5,6 ve 7'de ve Suruç Belediyesinin 05.11.2018 ve 61 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi

2- İlimiz Akçakale İlçesi Koruklu Mahallesi Ada no:101 Parsel no:5’de hazırlanmış ve Akçakale Belediye Meclisinin 04.02.2019 tarih ve 6 sayılı karı ile onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı talebi 

3- İlimiz Viranşehir İlçesi Eyyüpnebi Mahallesi 115 Ada 5 nolu Parselde kayıtlı alanda hazırlanmış ve Viranşehir Belediye Meclisinin 07.02.2019 tarih ve 28 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi.

4- İlimiz Karaköprü İlçesi Çamlıyayla Mahallesi 3681 adanın batısında yer alan park alanının içine Trafo yapılması amacıyla hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 08.01.2019 tarih ve 08 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi.

5-İlimiz Eyyübiye İlçesi Büyükhan Mahallesi 101 Ada 1 nolu Parsel (156 Ada 1 nolu Parsel, 157 Ada 1 nolu Parsel, 158 Ada 1 nolu Parsel ve kalan kısmı), 101 Ada 2 nolu Parsel, 101 Ada 3 nolu Parsel ile Hancağız Mahallesi 135 Ada 3 nolu Parselde Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2019 tarih ve 53 sayılı kararı ile onaylanmış Nazım ve Uygulama İmar Planlarına askı sürecinde yapılan itirazların Büyükşehir Belediye Meclisine havale edilmesi

6-İlimiz Viranşehir İlçesi Şırnak Mahallesi Ada no:981,983,984,985,986,989,990,991'de kayıtlı taşınmazlar üzerinde hazırlanmış ve Viranşehir Belediye Meclisinin 06.03.2019 tarih ve 34 sayılı kararı ile onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi

7- İlimiz Eyyübiye İlçesi sınırlarında bulunan Balıklıgöl-Hz.Eyüp Peygamber Makamı Arası Turizm Yolu Projesi doğrultusunda hazırlanmış 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesinin 18.01.2019 tarih ve 2019/31 K Kararıyla ile Plan iptal edilmiştir.

8- Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.09.2017 tarih ve 430 sayılı kararı ile onaylanan İlimiz Karaköprü İlçesi Maşuk-Aşık Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve Karaköprü İlçesi Aşık-Maşuk-Mehmetçik ve Haliliye İlçesi Süleymaniye Mahallesi sınırlarındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesinin 18.01.2019 tarih ve 2019/32 Kararıyla ile Planı iptal edilmiştir.

9- İlimiz Birecik İlçesi Karşıyaka Mahallesi Ada no:170 Parsel no: 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26' da hazırlanmış ve Birecik Belediye Meclisinin 04.03.2019 tarih ve 9 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi

10- İlimiz Karaköprü İlçesi Mehmetçik Mahallesi Parsel No:1007'de hazırlanmış İmar Plan Değişikliği talebi

11- İlimiz Eyyübiye İlçesi Direkli Mahallesi 783 Ada 296 nolu Parsel üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.07.2016 tarih ve 330 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.07.2016 tarih ve 330 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesinde 2018/993 E.sayı ile açılan davanın 11.04.2019 tarihli ara kararında mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.

12- İlimiz Viranşehir İlçesi, Elbeğendi Mahallesi 251 Ada no:251 Parsel no:8'de Koruma amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği talep edilmektedir.

13- İlimiz Haliliye İlçesi Süleymaniye Mahallesi ada no:167 ve çevresinde hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi

14- İlimiz Viranşehir İlçesi, Şırnak Mahallesi Parsel No 7'de kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

15- İlimiz Siverek İlçesi Hacıömer Mahallesi 134 ada 4 nolu parsel üzerinde y hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

16- İlimiz Harran İlçe Merkezi 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı İlave-Revizyon Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İlave-Revizyon Uygulama İmar Planına; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi aleyhine Şanlıurfa 1.idare Mahkemesine 2017/965 E. Sayı ile açılan dava, mahkemenin 20.02.2019 tarih ve 2019/155 K.sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli N.İ.P.  yönünden davanın reddine, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yönünden ise işlemin iptaline karar vermiştir.

17- İlimiz Harran İlçe Merkezi 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı İlave-Revizyon Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İlave-Revizyon Uygulama İmar Planına; Vakıflar tarafından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi aleyhine Şanlıurfa 1.idare Mahkemesine 2017/1302 E. Sayı ile açılan dava, mahkemenin 20.02.2019 tarih ve 2019/156 K.sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

18- İlimiz, Siverek İlçe Merkezine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar

19- İlimiz Harran İlçe Merkezi 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı İlave-Revizyon Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İlave-Revizyon Uygulama İmar Planına; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi aleyhine Şanlıurfa 2.idare Mahkemesine 2017/895 E. Sayı ile açılan dava, mahkemenin 22.02.2019 tarih ve 2019/214 K.sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli N.İ.P.  yönünden davanın reddine, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yönünden ise işlemin iptaline karar vermiştir.

20- İlimiz Eyyübiye İlçesi Batıkent Mahallesi sınırlarında bulunan 592 Parsel Nolu taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi

 

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporları

1- İlimiz Siverek İlçesi Turna Mahallesi ada no:235 parsel no: 6'da kayıtlı taşınmaz üzerinde Enerji Üretim Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı talebi.

2- İlimiz, Eski Halfeti Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dosyasının onaylanması

3- İlimiz Haliliye İlçesi, Çamlıdere Mahallesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itiraz

 

 

ŞUSKİ GENEL KURULU

1- Kaynak Talebi

2- ŞUSKİ 2018 Yılı Kesin Hesabı

3- 2018 Yılı Faaliyet Raporu

 

Eklenme Tarihi: 10.05.2019 15:45

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2019 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı