Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı (Eski Halfeti )

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.03.2019 tarih ve 4452 sayılı kararı ile uygun görülen İlimiz, Halfeti İlçesi, Eski Halfeti Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2019 tarih ve 115 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

            3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 29/05/2019

Eklenme Tarihi: 29.05.2019 10:59

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2019 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı