NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(SİVEREK-TURNA)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İlimiz Siverek İlçesi Turna Mahallesi ada no: 235 parsel no:6’da kayıtlı alan üzerinde “Enerji Üretim Alanı” (Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali) yapılmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2019 tarih ve 114 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 31/05/2019

Eklenme Tarihi: 31.05.2019 16:13

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2020 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı