NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(KARAKÖPRÜ-MEHMETÇİK)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Karaköprü İlçesi Mehmetçik Mahallesi Parsel No:1007'de kayıtlı ve mevcut imar planında Sağlık Tesisi Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Yol olarak planlı alanın ‘Sağlık Tesis Alanı’ olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.06.2019 tarih ve 167 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Planı Değişikliği , İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 28/06/2019

Eklenme Tarihi: 01.07.2019 09:42

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2019 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı