NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(KARAKÖPRÜ-AŞIK-MAŞUK-MEHMETÇİK)

İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.09.2017 tarih ve 430 sayılı kararı ile onaylanan İlimiz Karaköprü İlçesi Maşuk-Aşık Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve Karaköprü İlçesi Aşık-Maşuk-Mehmetçik ve Haliliye İlçesi Süleymaniye Mahallesi sınırlarındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesinde 2017/1651 Esas sayı ile açılan iptal davasında mahkemenin 18.01.2019 tarih ve 2019/32 Karar sayılı kararı ve Şanlıurfa 2.idare Mahkemesinde 2018/306 Esas Sayı ile açılan iptal davasında mahkemenin 08.03.2019 tarih 2019/280 Karar sayılı kararı ile iptal edilen planların mahkeme kararı doğrultusunda iptal edilmesi ve mahkemenin iptal kararına teşkil eden hususlar dikkate alınarak alanda yeniden hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve bu doğrultuda hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.06.2019 tarih ve 175 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İmar Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 28/06/2019

 

Eklenme Tarihi: 01.07.2019 09:46

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2019 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı