NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(EYYÜBİYE-DİREKLİ)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Eyyübiye İlçesi Direkli Mahallesi 783 Ada 296 nolu Parsel üzerinde “Konut Alanı” olarak planlı alanın “Konut ve Sağlık Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.07.2016 tarih ve 330 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.07.2016 tarih ve 330 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesinde 2018/993 E.sayı ile açılan davanın 11.04.2019 tarihli ara kararında mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. Mahkeme kararı doğrultusunda bahse konu alana ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.06.2019 tarih ve 168 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 28/06/2019

Eklenme Tarihi: 01.07.2019 09:50

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2020 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı