NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞ. (EYYÜBİYE-BATIKENT)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

İlimiz Eyyübiye İlçesi Batıkent Mahallesi sınırlarında bulunan mülkiyeti Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait 592 parsel nolu taşınmaz ve çevresi üzerinde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” yapılmasına yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.06.2019 tarih ve 179 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 28/06/2019

Eklenme Tarihi: 09.07.2019 16:20

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2019 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı