NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(BİRECİK-MEYDAN)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Birecik İlçesi Meydan Mahallesi 37 ada 4 nolu parselde kayıtlı ve yürürlükteki imar planında “Sağlık Tesisi Alanı” olarak planlı alanın  “Eğitim Tesis Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.07.2019 tarih ve 235 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 22/07/2019

Eklenme Tarihi: 29.07.2019 10:03

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2019 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı