NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(KARAKÖPRÜ-ESENTEPE)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Karaköprü İlçesi Esentepe Mahallesi 3801 ada 3 nolu (ifraz sonrasında 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller) parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ile  3081 ada 5 parsel numaralı taşınmazın “Eğitim Alanı” olarak değiştirilmesine ve 3801 ada 6, 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazların “Rekreasyon Alanı” olarak planlanmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.07.2019 tarih ve 234 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 22/07/2019

Eklenme Tarihi: 29.07.2019 10:04

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2020 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı