NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(VİRANŞEHİR-ELBEĞENDİ)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Viranşehir İlçesi, Elbeğendi Mahallesi, ada no:251 parsel no:8’de kayıtlı ve ‘Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali)’ olarak planlı alanda hazırlanmış Koruma amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.06.2019 tarih ve 169 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 05/08/2019

Eklenme Tarihi: 05.08.2019 16:30

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2019 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı