Uygulama İmar Planı Değ.(Haliliye-Süleymaniye)

İ     L     A     N

 

 

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Haliliye İlçesi Süleymaniye Mahallesi ada no:167 ve çevresinde kayıtlı alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2019 tarih ve 331 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince ve Uygulama imar planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 17/09/2019

Eklenme Tarihi: 18.09.2019 10:38

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2020 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı