Nazım İmar Plan Değişikliği (Haliliye-Paşabağı)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Haliliye İlçesi Paşabağı Mahallesi ada no:2379, parsel no:7, ada no:2375, parsel no:6,8,9,10,11,12,13,14,15,18 ve çevresinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2019 tarih ve 332 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 17/09/2019

Eklenme Tarihi: 18.09.2019 10:41

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2019 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı