Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği(Suruç-Sarayaltı)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2017 tarih ve 446 sayılı kararı ile onaylanan İlimiz Suruç İlçesi Sarayaltı Mahallesi Ada No:49, Parsel No:1,3,23,24,25,26,29 ve 30'da  kayıtlı taşınmazlar üzerinde  hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesinin 14.06.2019 tarih ve 2019/621 sayılı iptal kararı doğrultusunda  yapılan planın iptal edilerek söz konusu taşınmazların plan değişikliği öncesi durum olan "Eğitim Alanı (İlkokul)" ve "Kamu Hizmet Alanı (Lojman Alanı)" na dönüştürülmesi teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2019 tarih ve 340 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 17/09/2019

Eklenme Tarihi: 18.09.2019 10:49

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2020 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı