Nazım ve Uygulama İmar Planı Değ.(Haliliye-Devteşti)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Haliliye İlçesi Devteşti Mahallesi 2141. sokağın yürürlükteki imar planlarında yol genişliği sembolü fiili durum ile uyuşmadığından  yol genişliği sembolünün kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2019 tarih ve 336 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 17/09/2019

Eklenme Tarihi: 18.09.2019 10:52

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2020 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı