Nazım ve Uygulama İmar Planı (Karaköprü-Aşık)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz  Karaköprü   İlçesi  Aşık   Mahallesi   parsel no:811- 970-971 ve çevresinde Şuski Genel Müdürlüğümüzün enerji ihtiyacını karşılamak için 1/5000 ölçekli  Nazım  İmar Plan ve  1/1000 ölçekli Uygulama  İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2019 tarih ve 329 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 17/09/2019

Eklenme Tarihi: 18.09.2019 10:53

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2019 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı