Nazım İmar Planı Değ. (AKÇAKALE-MENZİL(GÜNÖREN)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

İlimiz Akçakale İlçesi Menzil (Güneren) Mahallesi 195 ada 10 parsel numaralı taşınmaz üzerinde mevcutta faaliyet gösteren Şanlıurfa İl Özel İdaresi İl Genel Meclisinin 07.06.2007 tarih ve 65 sayılı kararı ile "LPG İkmal İstasyonu" olarak planlanan alanın “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak değiştirilmesine yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2019 tarih ve 326 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 20/09/2019

Eklenme Tarihi: 27.09.2019 11:52

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2019 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı