NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(KARAKÖPRÜ-DOĞUKENT)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Karaköprü İlçesi Doğukent Mahallesi 3357 ve 2977 nolu imar adaları arasında kalan ve “Park Alanı” olarak planlı alanın 1028 m2’lik kısmı “İbadet Alanı(Cami)” olarak düzenlenmesi ve ada no:3910 parsel no:2 ve 3'te “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlı alanında 1028 m2’lik kısmı “Park Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2019 tarih ve 381 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 18/10/2019

Eklenme Tarihi: 22.10.2019 09:08

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2019 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı