NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(HALİLİYE-ERTUĞRULGAZİ)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Haliliye İlçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi 5735 Ada 1 nolu Parsel ve çevresi üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2019 tarih ve 388 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Plan Değişikliği İmar Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

                                                             

Sayın halkımıza duyurulur. 21/10/2019

 

Eklenme Tarihi: 22.10.2019 09:12

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2020 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı