Uygulama İmar Planı (EYYÜBİYE-KÜÇÜKHAN)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İlimiz Eyyübiye İlçesi Küçükhan Mahallesi 81 nolu parsel ve çevresine yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2019 tarih ve 390 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Uygulama İmar Planı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 24/10/2019

Eklenme Tarihi: 25.10.2019 17:05

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2020 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı