NAZIM VE UYGYULAMA İMAR PLANI(SİVEREK-KEŞ)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İlimiz Siverek İlçesi Keş Mahallesi 181 nolu taşınmazda kayıtlı "Enerji Üretim Alanı" (Güneş Enerji Santrali) yapılmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2019 tarih ve 383 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 01/11/2019

Eklenme Tarihi: 04.11.2019 10:05

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2019 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı