NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(AKÇAKALE-ATATÜRK)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Akçakale İlçesi Atatürk Mahallesi 1 Ada 65 nolu Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2019 tarih ve 384 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 01/11/2019

Eklenme Tarihi: 05.11.2019 15:02

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2020 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı