NAZIM İMAR PLANI (EYYÜBİYE-YENİCE)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Eyyübiye  İlçesi Yenice Mahallesi   Parsel No:522'de  kayıtlı alanda 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Plan Değişikliği  teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2019 tarih ve 382 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 15/11/2019

Eklenme Tarihi: 15.11.2019 16:40

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2019 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı