Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değ. (EYYÜBİYE-KENDİRCİ)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz, Eyyübiye İlçesi Kendirci Mahallesi sınırlarında Eyüp Peygamber Makamı ve Cezaevi ile yakın çevresine yönelik Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2019 tarih ve 325 sayılı uygunluk kararı ve Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.10.2019 tarih ve 4985 sayılı kararı ile uygun görülen Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar  Planı Değişikliği ve 1/1000  ölçekli Uygulama  İmar  Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2019 tarih ve 433 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 20/11/2019

Eklenme Tarihi: 22.11.2019 10:37

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2019 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı