Nazım İmar Planı Değ. (Karaköprü-Akpıyar)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

İlimiz Karaköprü İlçesi Akpıyar Mahallesi 1643 ada 11 nolu parselde kayıtlı ve yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Özel Koşullu Ticaret Alanı" olarak planlı alanın "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" ve "Park" olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2019 tarih ve 432 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 26/11/2019

Eklenme Tarihi: 27.11.2019 09:44

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2019 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı